Welkom in de watersector vind-traineesWelkom in de watersector 2008 - All rights reserved.http://nationaalwatertraineeship.nl/nlWerken aan de toekomst. Dat is waar het om gaat bij het Nationaal Watertraineeship. Jouw toekomstinfo@nationaalwatertraineeship.nlWelkom in de watersector vind-traineeshttp://nationaalwatertraineeship.nl/http://nationaalwatertraineeship.nl/layouts/images/print_logo.pngTrainee Water & Natuur, Klimaatadaptatie en Stedelijk waterhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424286WO,

Tiffany heeft de HBO opleiding Ruimtelijke Ordening en Planologie afgerond en heeft daarna de pre-master Bachelor Geografie, Planologie en Milieu aan de Radboud Universiteit gevolgd. Vervolgens heeft ze de master Planologie afgerond met als specialisatie Steden, Water & Klimaatverandering. Door eerst een HBO studie te volgen heeft Tiffany veel stage ervaring opgedaan, onder andere bij Rijkswaterstaat, Gemeente Peel en Maas en Sweco. Haar bachelor thesis van de pre-master ging over meerlaagse veiligheid en haar master thesis over grensoverschrijdend waterbeheer tussen Nederland en Duitsland.

Tiffany ambieert een functie, waar ruimte is voor ontwikkeling. Ze ziet zichzelf in een rol van beleidsondernemer (de schakel tussen praktijk en beleid) of omgevingsmanager. De thema's water & natuur, klimaatadaptatie en stedelijk water spreken haar erg aan. Ze vindt het interessant om in een bestuurlijk-politieke omgeving te werken.

Tiffany omschrijft zichzelf als ondernemend, een doorzetter, creatief en verbindend. Ze kiest voor deelname aan het Nationaal Watertraineeship om te leren over zichzelf en van haar mede-trainees. Het opbouwen van een netwerk en de kans krijgen om projecten buiten de organisatie grenzen op te kunnen pakken spreekt haar erg aan. Tiffany is per direct beschikbaar voor een baan bij voorkeur in omgeving Nijmegen. Voor een baan die haar helemaal past, is ze bereid te verhuizen.

, Watertraineeship, Omgeving Nijmegen
Trainee Hydrologie, GIS en Stedelijk Waterhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424044WO,

Bart heeft de Bachelor Bodem, Water en Atmosfeer gedaan en vervolgens de Master Earth and Environment aan de Wageningen Universiteit. Hij heeft o.a. stage gelopen bij Acacia Water, waar hij heeft meegewerkt aan de kalibratie van een nieuwe bodemvochtsensor.

Bart zoekt een functie waarbij hij kan modelleren en/of werken met GIS (niet de nadruk op programmeren). Ook een adviesfunctie spreekt hem aan. Thema's als extreme neerslag en droogte, stedelijk water, hydrologie en klimaatverandering vindt hij interessant.

Bart is een analytische sterke en bedachtzame kandidaat, die graag verbinding zoekt met anderen. Hij kiest voor het Nationaal Watertraineeship om te ontdekken welke mogelijkheden er zijn binnen de watersector en om ervaringen te delen met andere starters. Bart is in overleg beschikbaar en zoekt een baan op reisafstand vanaf Wageningen of Limburg.

, Watertraineeship, Zuid Nederland
Trainee Waterkwaliteit en Natuurhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424231HBO,

Maartje heeft de studie Kust- en Zeemanagement aan Van Hall Larenstein University gevolgd. Ze heeft zich via haar stage bij PWN gespecialiseerd op natuurontwikkeling binnen het IJsselmeer. Haar afstuderen ging over de ruimtelijke ordening van de Noordzee. Ook heeft ze voor haar minor in Noorwegen een project gedaan, waarin ze parameters van de Kaderrichtlijn Water heeft gebruikt om de toestand van het Ikjefjord te bepalen.

Maartje ambieert een baan op het gebied van waterkwaliteit en natuur. Milieueffectrapportages, Kaderrichtlijn Water en Natura 2000 projecten vindt ze erg interessant. Ze ziet zichzelf werken bij een waterschap, drinkwaterbedrijf of adviesbureau.

Maartje is goed in samenwerken, ze werkt planmatig en nauwkeurig. Ze heeft oog voor details. Ze kiest voor deelname aan het Nationaal Watertraineeship omdat ze het een mooie tussenstap vindt, tussen studeren en werken. Ze wil meer over zichzelf leren en leren van anderen in dezelfde fase van hun carriere. Maartje is half maart beschikbaar voor een baan en is bereid te verhuizen.

, Watertraineeship, Geen voorkeur
Trainee Water en Ruimtehttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424247WO,

Pieter heeft de bachelor Technische Planologie met daarna de master Environmental & Infrastructure Planning gevolgd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij heeft zich met name verdiept in hoe steden zich ontwikkelen. Het bestuurlijke onderdeel van de studies sprak hem ook erg aan. Tijdens zijn master thesis heeft hij zich gericht op water.

Pieter ambieert een functie op het gebied van water en ruimte. Zowel de stedelijke als de landelijke omgeving vindt hij interessant. Het betrekken van de omgeving vindt hij graag terug in zijn nieuwe functie, net als een combinatie tussen interne en externe werkzaamheden.

Pieter heeft een brede blik, kan goed overzicht houden en is behulpzaam. Hij kiest voor deelname aan het Nationaal Watertraineeship omdat hij meer inzicht wil krijgen wat hij wil en hoe hij zich staande kan houden in een groep. Ervaringen uitwisselen met zijn mede trainees en meer leren over de watersector zijn grote voordelen van het traineeship. Pieter is begin 2019 beschikbaar en zoekt een baan op 1 uur reizen vanaf Zwolle.

, Watertraineeship, 1 uur reizen vanaf Zwolle
NIEUW - Trainee Ecologie en Building with naturehttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424219WO,

Theodor heeft de bachelor Biologie gedaan en hierna gekozen voor de master Aquaculture and Marine Resource Management. Tijdens zijn scriptie heeft hij o.a. onderzoek gedaan naar stereotype gedrag van de pincetvis in Ouwehands Dierenpark Rhenen.

Theodor gaat het liefst aan de slag in als onderzoeker. Onderzoek met een praktische insteek spreekt hem het meeste aan. Ook stedelijk water vindt hij een interessant thema.

Theodor is sterk in uitleggen en onderbouwen. Hij ziet er naar uit om door het Nationaal Watertraineeship een netwerk op te bouwen en ervaringen te delen met andere trainees. Theodor is per direct beschikbaar en zoekt een baan in midden Nederland.

, Watertraineeship, Wageningen
Trainee Watermanagement, (Geo)Hydrologie en Klimaatadaptatiehttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424190WO,

Christian heeft de bachelor en master Civiele Techniek aan de TU Delft afgerond. Hij heeft zich tijdens de master specialiseerd in de richting Watermanagement. Hij heeft bewust gekozen voor een actief leven naast zijn studie, vol met nevenactiviteiten voor studie- en studentenverenigingen. Hierdoor heeft hij, naast zijn technisch inhoudelijke kennis, ervaring opgedaan met samenwerken, organiseren, communiceren en commerciele activiteiten.

Christian heeft tijdens zijn studie ervaring opgedaan met data analyses, GIS en modelleren. Hij zoekt zijn eerste baan op het grensvlak van techniek en maatschappij. Nut en noodzaak moeten voor hem zichtbaar zijn, dan wordt hij enthousiast en gaat hij er helemaal voor. Inhoudelijk spreken de onderwerpen watermanagement en (geo)hydrologie hem aan, bij voorkeur in de context van klimaatadaptatie. 

Christian is communicatief vaardig, enthousiast en betrokken. Hij werkt graag samen aan vraagstukken die er toe doen. Christian kiest bewust voor deelname aan het Nationaal Watertraineeship, omdat hij de aandacht voor de persoon en persoonlijke ontwikkeling gemist heeft tijdens zijn studie. Hij ziet de combinatie van zowel de persoon als de inhoud als grote meerwaarde van een traineeship tijdens zijn eerste baan. Christian is per direct beschikbaar en zoekt een baan op een uur reizen rondom Amersfoort. Hij is in het bezit van een rijbewijs.

, Watertraineeship, 1 uur reizen vanaf Amersfoort
Trainee Watersystemen, Building with nature, Waterveiligheid en Klimaatadaptatiehttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/423814Midden, Oost, West, WO,

Yvonne is een enthousiaste kandidate, die de bachelor Land- en Watermanagement en de master Environmental Science aan de Wageningen Universiteit heeft gedaan. Haar afstudeerstage heeft ze bij adviesbureau Twynstra Gudde gedaan, waar ze zich bezig heeft gehouden met de ontwikkeling van methodieken omtrent waterveiligheidsprojecten.

Yvonne zoekt een baan waarbij integraal samengewerkt wordt. Hierbij vindt ze watersystemen, building with nature, waterveiligheid, duurzaam landbouwgebruik en klimaatadaptatie interessante thema's.

Yvonne omschrijft zichzelf als gedreven, loyaal en doelgericht. Rechtvaardigheidsgevoel en eerlijkheid zijn doorweven in wie ze is en waar ze naar streeft in toekomstig werk. Yvonne is per direct beschikbaar, ze beschikt over een rijbewijs en zoekt een baan op maximaal een uur reizen vanaf Utrecht.

, Watertraineeship, 1 uur rondom Utrecht
Trainee Grondwater, Wateroverlast en Droogtehttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/423816Midden, West, WO,

Xaverio heeft de bachelor Delfstofproductie in Suriname gevolgd en afgerond. De water problematiek in Suriname heeft ervoor gezorgd dat hij verder wil gaan studeren om in de toekomst zijn kennis in zijn thuisland te kunnen inzetten. Xaverio heeft gekozen voor de master Hydrologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij heeft stage gelopen bij Acacia Water op het gebied van veenoxidatie in Flevoland.

Xaverio ambieert een baan op het gebied van grondwater, wateroverlast en droogte. Hij brengt interesse in én basiskennis van modelleren mee. Hij wil zich ontwikkelen tot een allround hydroloog. Goede begeleiding in zijn nieuwe functie vindt hij belangrijk.

Xaverio is een praktische denker, hij kan problemen vereenvoudigen en denken in oplossingen. Hij kiest voor deelname aan het Nationaal Watertraineeship om de Nederlandse watersector beter te leren kennen en aandacht te kunnen besteden aan zijn persoonlijke ontwikkeling. Dit is nog weinig aan bod gekomen tijdens zijn studies. Hij is per direct beschikbaar en zoekt een baan op bereisbare afstand van Amsterdam.

, Watertraineeship, 1 - 1,5 uur reizen vanaf Amsterdam
Trainee Projectleider en Omgevingsmanagementhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/423958HBO,

Laura heeft Kust- en Zeemanagement gestudeerd bij Van Hall Larenstein. Tijdens haar studie heeft ze o.a. stage gelopen bij stichting Prosea, waar ze onderzoek heeft gedaan naar de effectiviteit van de cursus Marine Environmental Awareness bij scheepvaart.

Laura is op zoek naar een functie waar ze mensen samen kan brengen, bijvoorbeeld als projectleider of als omgevingsmanager. Ze vindt het leuk om met duurzaamheid en lokale projecten bezig te zijn. Hierbij heeft ze een lichte voorkeur voor het bedrijfsleven.

Laura is analytisch, kan goed presenteren, verbanden leggen en overzicht houden. Ze is per direct beschikbaar, zoekt een baan op maximaal 1,5 uur reizen en beschikt over een rijbewijs.

, Watertraineeship, Geen voorkeur
Trainee Afvalwaterzuivering, Onderzoek & Beleidhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424014Midden, West, WO,

Galvin is een enthousiaste en gedreven jongeman met een groot empathisch vermogen. Hij gaat kritisch en zorgvuldig te werk. Van jongs af aan is hij gefascineerd door natuur en biologie. Vanuit deze interesse koos hij de bachelor en master Life Science & Technology.

Tijdens zijn studie is zijn passie voor water gegroeid. Nu wil Galvin in zijn baan deze twee aspecten (water en techniek) combineren. Hij heeft hierin een brede interesse, en vindt bijvoorbeeld afvalwaterzuivering interessant. In zijn werkzaamheden is zowel het doen van onderzoek als beleid maken iets wat past bij Galvin.

In teamverband pakt Galvin van nature organisatorische taken op. Hij brengt structuur aan en geeft de andere groepsleden graag de ruimte. Galvin is per direct beschikaar en blijft bij voorkeur in de Randstad wonen/werken. Hij beschikt niet over een rijbewijs.

, Watertraineeship, Randstad
Trainee Waterbeleid, Klimaatadaptatie en Stakeholdermanagementhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424050Midden, West, WO,

Douwe heeft een Bachelor Future Planet Studies gedaan en daarna de Master Environment and Resource Management behaald aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Na zijn studie heeft hij werkervaring opgedaan als universitair onderzoeker op het gebied van hoogwaterbeleid en hoe er wordt omgegaan met hoogwateroverlast met het oog op klimaatverandering.

Douwe is op zoek naar een beleidsfunctie of een functie als adviseur. Hij is graag met inhoudelijke vraagstukken bezig, maar wil ook meer leren over (project)management. Hij werkt bij voorkeur aan de volgende thema's: (stedelijke) klimaatadaptatie (in combinatie met water), zoetwatervoorziening, hoogwaterbeleid en stakeholdermanagement.

Douwe omschrijft zichzelf als rustig, bedachtzaam en gemotiveerd. Hij kan goed zelfstandig werken, maar hecht ook veel waarde aan wederzijdse feedback en het meedenken met andermans problemen. Hij kiest voor het Nationaal Watertraineeship om een bredere blik te krijgen op het waterwerkveld en om zichzelf te ontwikkelen als ‘waterprofessional'. Hij is per direct beschikbaar en zoekt een baan binnen een uur reizen vanaf Amsterdam.

, Watertraineeship, Randstad
Trainee Watermanagementhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424063WO,

Diewertje is een enthousiaste, sociaal sterke en doelgerichte kandidate die haar master Human Geography aan de Radboud Universiteit Nijmegen heeft afgerond. Daarvoor heeft zij haar bachelor Rechten aan de University of Applied Science Utrecht behaald. Ze heeft tijdens haar studie een paper geschreven over het gebruik van rivierwater in China en hoe dat gevolgen heeft voor de kwaliteit en kwantiteit van het water in aangrenzende landen. Dit was voor haar het kantelpunt om haarzelf verder te oriënteren op de watersector.

In haar volgende baan zou Diewertje zich graag verder willen verdiepen in de manier waarop water gemanaged wordt in Nederland. Omdat ze een brede interesse heeft en leer sterk is, pakt ze ook graag uitdagingen op die nieuw voor haar zijn. Ze zou graag in een omgeving werken waarin ze vragen mag stellen, open en authentiek kan zijn.

Diewertje is goed in contact leggen, verbinding maken, organiseren en structuur aanbrengen. Ze vindt het leuk om mensen mee te krijgen in processen en treedt volhardend op. Het traineeship wil zij volgen om te leren eerder om hulp te vragen vanuit haar perfectionisme. Diewertje is per direct beschikbaar en is bereid om voor haar werk te verhuizen.

, Watertraineeship, Geen voorkeur
Trainee Watermanagement en Consultancyhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424040WO,

Ellen heeft Aarde en Economie gestudeerd aan de VU Amsterdam en vervolgens gekozen voor de master Land- en Waterbeheer in Wageningen. Ze heeft stage gelopen bij de afdeling Gebiedsadvies van Sweco en voor haar scriptie heeft ze onderzoek gedaan naar de veerkrachtigheid tegen overstromingen van de Mekong Delta te Vietnam.

Ellen is zoek naar een projectmatige- of adviesfunctie op het gebied van bijvoorbeeld waterveiligheid en klimaatbestendige steden. Ze gaat graag op pad en houdt van afwisseling binnen haar werk.

Ellen is doortastend, flexibel en stressbestendig. Ze kiest voor het Nationaal Watertraineeship omdat ze graag een netwerk op wil bouwen binnen de watersector en de vaardigheden op te doen om zelfstandig aan de slag te gaan. Ze is per november beschikbaar en zoekt een baan binnen een uur reizen vanaf Nijmegen.

, Watertraineeship, Midden Nederland
Trainee Politiek en Duurzaamheidhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424169WO,

Steven is een zeer enthousiaste en gedreven kandidaat met een achtergrond in Geschiedenis en (politieke) Wetenschappen. Vanuit zijn specialisme milieu en duurzaamheid is zijn interesse voor water gegroeid.

Steven is een creatieve en snelle denker. Vanuit deze kwaliteiten gaat hij graag aan de slag in de water- en bodemsector. In zijn werk overtuigd hij graag mensen en is in staat een leidersrol op te pakken.
Hij ziet zichzelf werken binnen een organisatie gelieerd aan de overheid, zoals een waterschap of adviesbureau. Bij voorkeur werkt hij aan thema's gericht op duurzaamheid, voedsel en bodem en water.

Steven is per direct beschikbaar. Hij is bereid te verhuizen in omgeving Randstad en Midden-Oost Nederland. Steven beschikt over een rijbewijs (automaat), geen auto.

, Watertraineeship, Randstad en Midden-Oost Nederland
Trainee Civiele Techniek en Waterveiligheidhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424173WO,

Jeroen heeft Civiele Techniek gestudeerd aan de Universiteit Twente, waarbij hij zich heeft gespecialiseerd in River and Coastal Engineering. Voor zijn scriptie heeft hij door middel van simulaties onderzoek gedaan naar de relatie tussen vegetatie en overstromingen in uiterwaarden.

Jeroen is op zoek naar een baan op het gebied van waterveiligheid en dijken. Hij vindt het leuk om zijn inhoudelijke kennis in te zetten en samen te werken met anderen.

Jeroen is een rustige en behulpzame kandidaat. Door het Nationaal Watertraineeship wil hij werkervaring opdoen binnen waterveiligheid en dit combineren met persoonlijke ontwikkeling. Bijvoorbeeld door te leren om zijn enthousiasme te laten zien en trots te durven zijn. Hij is per direct beschikbaar, heeft een rijbewijs en zoekt een baan op reisafstand van Bunschoten.

, Watertraineeship, Midden Nederland
Trainee Milieu en Watermanagementhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424216WO,

Met veel enthousiasme en een brede blik is Alex op zoek naar een baan in de water en bodemsector. Vanuit zijn bachelor Liberal Arts and Sciences heeft hij veel veel gezien en zich daarbinnen gespecialiseerd in het milieu-domein. Na zijn schippersopleiding en een groeiende interesse voor water heeft Alex de bachelor International Land and Watermanagement afgerond.

Met veel werkervaring in binnen-en buitenland is Alex klaar om aan de slag te gaan. Zij interesses liggen binnen drinkwater, milieu en de agrarische sector. Eventueel vertaald naar internationaal niveau. Alex legt makkelijk verbinding en is goed in staat te luisteren. Vanuit deze omgevingssensitiviteit werkt hij goed in teamverband en kan van nature de voorzittersrol op zich nemen.

Alex is per direct beschikbaar en zoekt een baan op bereisbare afstand vanaf Amsterdam. Hij is in het bezit van een auto.

, Watertraineeship, Geen voorkeur
Trainee Politiek en Waterbeheerhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424262WO,

Thomas is een spontane en leergierige jongeman. Hij legt makkelijk contact op professioneel en informeel gebied. Van jongs af aan in hij gefascineerd door water en het beheer hiervan.

Vanuit zijn interesse voor beleid en zijn interesse voor het analyseren van beleid en bestuurstructuren is hij de politicologie gestart. Om de filosofische kant van dit vakgebied meer te belichten is Thomas afgestudeerd in 'Politieke Theorie'. Inmiddels is Thomas analytisch zeer vaardig en gaat graag aan de slag aan de beleidskant van een organisatie.

Thomas denkt graag in oplossing en gaat met veel enthousiasme individueel, of in teamverband, zijn werk aan. In een groep pakt hij van nature de praktische taken op zich, zonder de zorgvuldigheid van het proces uit het oog te verliezen. Thomas is per direct beschikbaar in de regio Noord-Holland. Hij woont in Sint Pancras en wilt hier graag blijven. Thomas beschikt over een rijbewijs.

, Watertraineeship, Noord-Holland
Trainee Duurzaamheid en Bodem- en Waterbeheerhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424290WO,

Johan is een hard werkende en nieuwsgierige kandidaat die zijn bachelor en master Biologie heeft afgerond aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Zijn afstudeeropdrachten bestonden uit het schrijven van een essay over droogtebestrijding en twee onderzoeksstages bij het NIOO-KNAW en aan de Radboud Universiteit, waarvan de verslagen zijn gepubliceerd.

In zijn volgende baan zou hij zich graag richten op de thema's duurzaamheid, veiligheid en energie. Tijdens zijn studie heeft hij ervaring opgedaan met bodemonderzoek, maar ook veel geleerd over water- en natuurbeheer.

Johan omschrijft zichzelf als analytisch, loyaal en hulpvaardig. Tijdens zijn periode als student ambassadeur heeft hij ervaring opgedaan met soft skills, die hij graag verder zou ontwikkelen binnen het traineeship. Daarnaast wil hij aan het traineeship deelnemen om zijn vakinhoudelijke kennis te vergroten. Johan is bereid te verhuizen binnen de Randstad.

, Watertraineeship, Utrecht
Trainee Procestechnologiehttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424041WO,

Theo heeft na zijn bachelor Milieuwetenschappen, met een uitwisseling naar Zürich, gekozen om ook de Master Environmental Engineering in Zürich te volgen. Hij heeft o.a. stage gelopen bij Eawag, waar hij zich bezig hield met beheer en monitoring van membraanbioreactoren.

Theo zoekt een afwisselende baan op het gebied van procestechnologie. Hij vindt het hierbij belangrijk om samen te werken met collega's aan thema's als membraantechnologie terugwinnen van grondstoffen uit afvalwater en
drinkwaterzuivering. Ook conflictmanagement binnen de watersector vindt hij interessant.

Theo is betrouwbaar, zelfstandig en pakt snel dingen op. Door het Nationaal Watertraineeship wil hij zich o.a. ontwikkelen in communicatie, advies geven en efficiënt werken. Theo is per direct beschikbaar en zoekt bij voorkeur een baan in de Randstad. Hij beschikt nog niet over een rijbewijs.

, Watertraineeship, Papendrecht
Trainee Milieu en Klimaatveranderinghttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424113WO,

Vera heeft de bachelor Sociale Geografie, Planologie en Milieukunde gedaan en heeft zich tijdens haar master gespecialiseerd in zowel Cities, Water & Climate Change en in Educatie Aardijkskunde. Ze heeft haar onderzoek gedaan bij Deltares, waar ze gekeken heeft naar pilotprojecten en hoe voorkomen kan worden dat deze in de kast belanden. Naast haar studie doet Vera ook op hoog (nationaal) niveau aan atletiek.

Vera zoekt naar een functie waar de stedelijke omgeving en klimaat centraal staat. Vooral de interactie tussen verschillende factoren hierbij vindt ze interessant. Ze vindt afwisseling en een praktische insteek in haar werk belangrijk. Ook wil ze graag een baan die te combineren is met de topsport.

Vera is leergierig, gestructureerd en tactvol. Ook is ze helder in presentatie en communicatie (zowel in Nederlands als Engels). Ze kiest voor het Nationaal Watertraineeship om meer inzicht te krijgen in wat ze kan en wil. Vera is per direct beschikbaar en wil maximaal driekwartier reizen.

, Watertraineeship, Nijmegen
Trainee Duurzaamheid, Watersystemen en Landbouwhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/424189HBO / WO,

Romy is een sociale, optimistische en initiatiefrijke kandidate die haar master Hydrology aan de VU Amsterdam heeft afgerond. Daarvoor heeft zij haar bachelor Earth Sciences aan de VU Amsterdam behaald. Deze studiekeuze heeft ze gemaakt omdat ze geïnteresseerd is in de toekomst van water voor de wereld. Haar master thesis ging over de impact van een kleinschalig regenwater opvangsysteem op plantgroei en bodemvochtigheid, in een semi-droog gebied in Kenia.

In haar volgende baan zou Romy zich graag willen bezighouden met vraagstukken rondom water governance, stroomgebiedsbeheer en duurzame voeding en landbouw. Ze werkt graag in een omgeving waarin ze creatief kan zijn en haar ideeën kan delen met haar collega's. Rekenen en modelleren  Daarbij is ze breed geïnteresseerd in organisaties die zich met deze thema's bezighouden.

Romy is in een team degene die graag het voortouw neemt en de rollen verdeelt. Ze vindt het leuk om anderen mee te krijgen in haar werkzaamheden en belangrijk om een goede groepssfeer te creëren. Met behulp van het traineeship wil ze leren om goed prioriteiten te stellen en onderbouwde feedback te geven. Romy is vanaf begin november beschikbaar en zou graag in de Randstad of in Maastricht willen wonen en werken.

, Watertraineeship, Amsterdam
Trainee Klimaatadaptatie, Water en Natuurhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/423749Midden, Noord, Oost, West, WO,

Esmeralda is een bedachtzame, ambitieuze en leergierige jongedame met een kritische blik. Tijdens haar bachelor Bos- en Natuurbeheer heeft ze haar thesis geschreven over koolstofopslag op groene daken. Tijdens de master studie Climate Studies met als specialisatie Integraal Waterbeheer aan de Wageningen Universiteit ging haar thesis over natuurlijke oplossingen voor kustbescherming in het Waddengebied. Ook heeft ze stage gelopen bij Waterschap Vechtstromen, waar ze zich als medewerker strategie en omgeving heeft bezig gehouden met water, klimaat en natuur vraagstukken, zoals Building with Nature. Haar voornaamste taak was het vinden van mogelijke BwN maatregelen voor de inrichting van een nevengeul van de Vecht.

Een functie binnen de onderwerpen klimaatadaptatie, water en natuur spreekt haar erg aan. Een adviserende en/of uitvoerende rol past haar goed. Zij ziet graag resultaat uit haar eigen werk. Dit komt voort uit haar kwaliteit om resultaat- en doelgericht te werk te gaan. Esmeralda haalt energie uit samenwerking en pakt in teamverband analytische taken van nature op. Ook heeft zij naast de inhoud ook oog voor het groepsproces, en draagt hier zorg voor.

Esmeralda kiest voor deelname aan het Nationaal Watertraineeship zodat ze inzicht kan krijgen in waar haar kracht ligt en dit meer te delen/laten zien. Esmeralda is per direct beschikbaar. Haar voorkeur gaat uit naar een baan in de omgeving van Wageningen, lukt dit niet, dan is ze bereid te verhuizen.

, Watertraineeship, Bij voorkeur op 1 uur reizen vanaf Wageningen, and
Trainee Watertechnologie, Stedelijk water, Afvalwater en Industriewaterhttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/423723Midden, Oost, West, Zuid, WO,

Max heeft een indrukwekkende studie carriere achter de rug. Via VMBO en HAVO heeft hij zich via de HBO studie Civiele Techniek aan de Hogeschool van Amsterdam opgewerkt naar de master Watermanagement aan de TU Delft. Hij heeft zich hier gespecialiseerd in Sanitary Technology. Door dit studiepad heeft Max veel stage ervaring op kunnen doen, onder andere bij Waternet, Witteveen+Bos en Evides. Hij heeft kennis opgedaan van waterzuivering, grondwaterkwaliteit en terugwinning.

Max ambieert een innovatieve functie, waar duurzaamheid een belangrijke peiler is. Watertechnologie, stedelijk water, afvalwater en industriewater spreken hem erg aan. Een link met circulaire economie vindt hij erg interessant.

Max omschrijft zichzelf als bedachtzaam, zorgvuldig, analytisch en communicatief vaardig. Hij kiest bewust voor deelname aan het Nationaal Watertraineeship om te leren van zijn mede-trainees en met een frisse, open blik naar de watersector in alle breedte te kijken. Max is per direct beschikbaar en zoekt een baan op 1 uur reizen vanaf Utrecht.

, Watertraineeship, Utrecht - 1 uur reizen
Trainee Industriewater en Aquatische Ecotechnologiehttp://nationaalwatertraineeship.nl/vind-trainees/401038Zuid, HBO,

Een vriendelijke kandidaat, die na haar HBO studie Aquatische Ecotechnologie aan de Hogeschool Zeeland op zoek is naar haar eerste baan. Tijdens haar stages heeft de kandidaat ervaring opgedaan met communicatie & educatie en op het gebied van industriewater en nutriëntenverwijdering.

Ze ambieert een technische functie, waar praktijk en onderzoek worden gecombineerd. Water recycling en hergebruik van het oppervlaktewater spreekt haar erg aan. De link met inrichting van het gebied vindt ze ook erg leuk. Ze ziet zichzelf als projectmedewerker bij een overheidsorganisatie werken.

De kandidaat is creatief en praktisch ingesteld. Ze voelt zich prettig in een informele werksfeer. Ze is oplossings- en resultaatgericht.

, Junior, Vianen