De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Activiteitencommissie van start!

Tijdens elke bijeenkomst van het traineeship is te merken dat het traineeship bestaat uit een hechte groep mensen. Omdat het traineeship steeds harder groeit is de activieitencommissie opgericht. Dit met als doel om naast de officiële bijeenkomsten meer momenten te creëren en te organiseren waarin trainees met elkaar een hechte band kunnen creëren en onderhouden, maar ook om juist is met die persoon te praten waarmee je nog nooit gesproken hebt. De activiteiten zullen bestaan uit vakinhoudelijke bijeenkomsten met interessante en inspirerende sprekers, maar ook uit informele en sportieve activiteiten. De activiteitencommissie bestaat uit mensen van het programmabureau, actieve trainees en alumni trainees.

De eerste activiteit heeft inmiddels al plaatsgevonden. Na het afscheid van NWT10 en de start van NWT/NBT 14 heeft de activiteitencommissie een mogelijkheid tot overnachten georganiseerd. Dit zodat mensen die van ver moesten komen niet afhankelijk waren van de laatste trein, en natuurlijk omdat het ook de kans bood om de borrel elders voort te zetten. Na de borrel op de pier in Scheveningen zijn we met een groep van ongeveer twintig man uiteindelijk in de binnenstad van Den Haag beland.

De agenda voor de komende periode belooft ook veel interessants en gezelligs. In juni worden we met z'n allen bijgepraat door een natuurfilosoof. In juli staat er zelfs een heel weekend op de agenda waarin zeewater en zeeklei met elkaar getrotseerd moeten worden. In augustus wordt een epische kanotocht georganiseerd. Ook voor de maanden daarna zijn al voldoende ideeën.

Voor meer informatie over de commissie of voor tips kan contact worden opgenomen door te mailen naar nwt.activiteitencommissie@gmail.com


Hoe gaat het nu met......overzichtWaternet: Trainees doo...


> Inschrijven nieuwsbrief
Schrijf je nu in en ontvang ca. vier keer per jaar het laatste nieuws.