Op 15 april 2016 gaat het Nationaal Bodem Traineeship van start. Met de komst van het Traineeship wordt invulling gegeven aan de afspraken over het behouden en delen van bestaande en nieuwe kennis en competenties uit het Convenant Bodem en Ondergrond 2016-2020.
Het traineeprogramma is een samenwerking vanuit overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven en wordt ondersteund door het Uitvoeringsprogramma van het Convenant bodem en ondergrond en Bewust Bodemgebruik. Al deze partijen erkennen de noodzaak om de bodem- en ondergrondsector te verrijken met een traineeship. Net als bij het NWT worden onderwerpen waaraan trainees werken, ingebracht door de deelnemende organisaties. Gezien het NWT dezelfde achtergrond en opzet kent als het bodem traineeship versterken de traineeprogramma's elkaar. We zien we uit naar de komst van ons zusje!

Het traineeprogramma wordt uitgevoerd door H2O-job (een bemiddelingsbureau voor de watersector). H2O-job verzorgt ook het Nationaal Watertraineeship (NWT) voor het Human Capital Water & Delta (van het Netherlands Water Partnership, NWP). Het NWT kent dezelfde achtergrond en opzet als het bodem traineeship.

Waarom een traineeship?

Partijen hebben vanuit verschillende geledingen uit de sector aangegeven dat de huidige kennisbasis verdwijnt door toedoen van vergrijzing, taakstellingen, bezuinigingen en reorganisaties. Tegelijkertijd kiezen steeds minder studenten voor een bodem- en ondergrond gerelateerde studie. Het traineeprogramma is een manier om de bodem- en ondergrondsector aantrekkelijk te houden voor studenten en afgestudeerden, door interessante vacatures aan te bieden vanuit diverse organisaties.

Sectorbreed

De bodem- en ondergrondsector is zeer divers wat betreft onderwerpen, rollen en verantwoordelijkheden. Trainees worden gestimuleerd om de gehele sector te leren kennen. Wat betekent het bijvoorbeeld om aan duurzaamheid te werken vanuit bodem en ondergrond? Wat is de positie van een bevoegd gezag? Op welke wijze werken adviesbureaus mee aan de uitdagingen van de bodem en ondergrondsector? Etc.

Verbinding met andere werkvelden

Het traineeship richt zich niet alleen op bodem en ondergrondthema's, maar ook op thema's die de verbinding zoeken met andere werkvelden, zoals bodemdaling en grondwater, bodemvruchtbaarheid en landbouw/natuur, klimaatadaptatie/-mitigatie en bodem etc. Hierbij wordt ook de verbinding gezocht met de opleidingen bij HBO en WO die relevant zijn voor de bodem- en ondergondsector.

Kennis borgen in veranderende tijden

Naast dat het traineeship een kans biedt voor jongeren binnen het werkveld bodem en ondergrond is het een belangrijk instrument in het borgen van ervaringskennis die door toedoen van vergrijzing en reorganisaties langzaam verdwijnt. Ervaringskennis zit niet opgesloten in protocollen, regels en standaarden, maar zit in mensen . Met als doel optimaal gebruik te maken van deze ervaringskennis wordt momenteel bij verschillende overheden werkplaatsen georganiseerd. Hierbij worden medewerkers van verschillende afkomsten en leeftijden met elkaar in contact gebracht rondom een kleine, lokale en concrete casus

Meer informatie of deelnemen?

Wil je meer informatie over het traineeprogramma of wil je weten hoe jouw organisatie kan deelnemen? Neem dan contact op met H2O-job, of met het Uitvoeringsprogramma.

keyboard_arrow_up