De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Dunea

Tappunt Dunea Scheveningen Boulevard

Willem

Dunea is vanaf onze tweede traineegroep actief deelnemer aan het NWT. Op dit moment kun je trainee Willem tegen komen binnen Dunea. De trainees bij Dunea zitten bij diverse afdelingen en houden zich bezig met onder andere assetmanagement, leidingen en hydrologische modellen.

Schoon drinkwater, rust en ruimte in de Randstad vormen de basis voor een goed leven. Dunea maakt dit mogelijk. Ze produceren en leveren aan circa 1,3 miljoen klanten lekker en betrouwbaar drinkwater in het westelijk deel van Zuid-Holland. Ze ontvangen jaarlijks 1 miljoen recreanten in de duinen tussen Monster en Katwijk. Daar beheren we de prachtige natuur en beschermen we de drinkwaterwinning.


Hoogheemraadschap Stic...overzichtGemeente Barneveld