De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Gemeente Barneveld

Waterloket gemeente Barneveld


Merle

De Gemeente Barneveld is actief binnen het Nationaal Watertraineeship sinds 2014. Vooral de samenwerking met andere organisaties in de watersector biedt meerwaarde voor de gemeente.

Een aantal trainees heeft voor de gemeente Barneveld een traineeproject uitgevoerd naar de mogelijkheden van afkoppeling van recreatiegebied Kieftveen.

De gemeente Barneveld is een middelgrote gemeente met aantrekkelijke en ambitieuze projecten en voeren veel werkzaamheden zelf uit. We houden van dynamiek, innovatie en vlot schakelen en doen de dingen graag eenvoudig en goed (lean)!

Naast deelname aan het Nationaal Watertraineeship hebben we ook een eigen traineeprogramma.

De gemeente zorgt voor de inzameling en het transport van afvalwater dat afkomstig is van huizen en bedrijven (riolering). Huiseigenaren zorgen zelf voor de aansluiting op het riool. De gemeente is ook verantwoordelijk voor de zorg voor het overtollige hemelwater (regen, sneeuw, etc.) en grondwater, voor zover dit niet redelijkerwijs van de bewoners zelf gevraagd kan worden. De gemeente is bij grondwaterproblemen het eerste aanspreekpunt voor bewoners en bedrijven.

De gemeente heeft een coördinerende taak betreffende het ondiepe grondwater. Wij meten periodiek de grondwaterstanden en geven informatie over de standen en locaties met potentiële grondwateroverlast. De gemeente zorgt voor het onderhoud van kleine sloten (tertiaire watergangen) in de openbare ruimte. Met de gemeentelijke rioolheffing worden de gemeentelijke kosten gedekt voor de riolering, de zorg voor regenwater en grondwater en het onderhoud van de kleinere watergangen. De heffing vindt plaats op basis van een percentage van de WOZ-waarde van uw woning. U vindt deze kosten op de jaarlijkse gecombineerde belastingaanslag.


Erasmus Universiteit R...overzichtGemeente Boxmeer