De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

HHNK

Wietse Niel Simone

Wat doet het HHNK? Elke dag werken wij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen we in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

HHNK werkt nauw samen met andere instanties die met water te maken hebben. Bijvoorbeeld met Rijkswaterstaat, de Provincie Noord-Holland, de gemeenten en het drinkwaterbedrijf. Daarnaast zitten we vaak om de tafel met verenigingen van agrariërs, ondernemers, bewoners, sportvissers, schaatsers, natuurbeheerders, enzovoort. We proberen rekening te houden met ieders belang, maar het algemeen belang (de veiligheid) staat altijd voorop.


Hoogheemraadschap Delf...overzichtHoogheemraadschap Schi...