De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Hoogheemraadschap van Rijnland

Hoogheemraadschap Rijnland

Martijn, Sven, Gianni, Teije, Daan, Maaike, Lianne, Manouk en Roel

Het hoogheemraadschap van Rijnland - gevestigd in Leiden - zorgt voor droge voeten en schoon water in het gebied van Wassenaar tot Amsterdam en van IJmuiden tot Gouda. Dit gebied, dat grenst aan de Noordzee, telt 1,3 miljoen inwoners en veel economische bedrijvigheid, waaronder de luchthaven Schiphol en belangrijke land- en tuinbouwgebieden als Aalsmeer, Boskoop en de Duin- en Bollenstreek. De klimaatverandering heeft gevolgen voor het wonen, werken en recreëren in dit gebied onder zeeniveau. Rijnland zet zich in om dit laaggelegen deel van west Nederland droog en leefbaar te houden. Dit doet Rijnland niet alleen, maar samen met provincies, gemeenten, landbouw- en natuurorganisaties, recreatieschappen, inwoners en agrariërs.

In oktober 2018 zijn er negen trainees aangesloten vanuit Rijnland.


Hoogheemraadschap Schi...overzichtHoogheemraadschap Stic...