De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

organisatie icon

Chris Saskia

Sinds oktober 2014 deed het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden mee aan het NWT in de vorm van (ondertussen alumni)trainees Peter en Arnoud. Op dit moment zijn Chris en Saskia trainee bij HDSR.

Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden zorgt voor het lokale en regionale waterbeheer in Midden-Nederland. Ons werkgebied bestaat uit het zuidelijk deel van de provincie Utrecht en een klein deel van Zuid-Holland. Wij zorgen voor veilige dijken, schoon oppervlaktewater en droge voeten.


Hoogheemraadschap van ...overzichtOrvion