De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Orvion

Annelise

Orvion is een jong biotechnologie bedrijf, opgericht in 2013 en gevestigd in Stolwijk.

Orvion werkt met de kracht van de natuur: Let nature do the job is het motto.

De natuur is voorbeeld en inspiratiebron. Vooral de wereld van micro-organismen waar we nog maar weinig vanaf weten. De missie van Orvon is biologische oplossingen bedenken voor waterzuiveringen, waterkwaliteit, bodemsanering en hergebruik van afvalstoffen . Zo dragen we onze steen bij aan een schone, duurzame en veilige wereld. Orvion heeft een gespecialiseerd laboratorium (o.a. met DNA-technieken, bacteriekweken en afbraaktesten) en we ontwikkelen zelf Bio-IT tools.


Hoogheemraadschap Stic...overzichtRIVM