De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waternet

Waternet


Yvonne Job Wytze Douwe Lotte Lisanne Hidde Fenna

Waternet is sinds 2014 actief aangesloten bij het Nationaal Watertraineeship en heeft op dit moment maar liefst acht trainees aan de slag. Waternet is aantrekkelijk als organisatie voor de trainees omdat zij zich richten op de hele watercyslus. Een plek die open staat voor innovatieve projecten en verjonging.

Waternet is het enige waterbedrijf in Nederland dat zich richt op de hele watercyclus. Van het schoonmaken van afvalwater, het zuiveren en leveren van drinkwater tot het schoon en op peil houden van het oppervlaktewater.

Binnen waternet wordt integraal gewerkt aan uitdagende projecten binnen de hele waterketen. Van strategie tot uitvoering. Samen bedenken we slimme oplossingen om meer uit water te halen, zoals het winnen van meststof en energie uit afvalwater.

Ze werken aan duurzame verbetering van onze drink- en afvalwatervoorzieningen en kijken altijd vooruit. Wat zullen de gevolgen zijn van het veranderende klimaat voor onze klanten en hoe pakken we die aan?


VP DeltaoverzichtWaterproef