De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterschap Vechtstromen

Titia

Sinds 2017 doet Waterschap Vechstromen mee aan het Nationaal Watertraineeship. Dit waterschap in het oosten van Nederland zorgt onder andere de waterkeringszorg, het waterkwantiteitsbeheer en het waterkwaliteitsbeheer. Daarnaast is het waterschap ook verantwoordelijk voor wegenbeheer en vaarwegenbeheer.


Waterschap Vallei en V...overzichtWaterschaps Limburg