De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg

Bart Werner Inge

Waterschapsbedrijf Limburg is sinds 2013 deelnemer aan het Nationaal Watertraineeship.

Het Waterschapsbedrijf Limburg (WBL) is de uitvoeringsorganisatie van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas.

Bij het Waterschapsbedrijf Limburg zijn circa 150 mensen actief. Ongeveer de helft hiervan is werkzaam in het kantoorgebouw te Roermond; de andere helft werkt verspreid over de provincie Limburg op een van de 18 zuiveringsinstallaties.

WBL is continu op zoek naar duurzaam verbeteren, innoveren vanuit maatschappelijk ondernemen, investeren in waardecreërend samenwerken.


Waterschaps LimburgoverzichtAcacia Water (copy)