De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Gemeente Boxtel

De Dommel door Boxtel

Jasper

De Gemeente Boxtel heeft sinds april 2015 een trainee op de waterafdeling van de gemeente werken. Deze trainee werkt niet alleen voor gemeentelijke projecten, maar ook in samenwerking met en bij Waterschap De Dommel. Voor de gemeente is verjonging en starters een kans geven op kennismaking met het watervak bij de gemeente de belangrijkste drijfveer om mee te doen.

Ruim 240 medewerkers werken aan een Boxtel als "duurzaam en dynamisch centrum in het Groene Woud". Het gemeentehuis en de gemeentewerf bieden onderdak aan ruim 180 medewerkers en het dagelijks bestuur (college van Burgemeester en Wethouders) van de gemeente.

Boxtel is een groene gemeente met veel waterpartijen. Deze willen we goed onderhouden. Daarom hebben we als gemeente Boxtel en Waterschap De Dommel de handen ineen geslagen om het onderhoud van een aantal vijvers en watergangen aan te pakken. Het waterschap heeft na deze onderhoudsronde het jaarlijkse onderhoud van de gemeente overgenomen. Op deze manier kan het waterschap beter sturing geven aan het totale watersysteem en aan de verbetering van de kwaliteit van het oppervlaktewater zoals de bestrijding van blauwalg.

Andere gemeentelijke waterprojecten van de Gemeente Boxtel kun je denken aan de aanleg van gescheiden rioolstelsels, onderhoud aan het Leijsenven, uitvoeren van milieuvriendelijke onkruidbestrijding en de realisatie van de ecologische verbindingszones Blauwhoefseloop en Sparrenrijk-Kampina.


Croon ElektrotechniekoverzichtRIWA