De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Netherlands Water Partnership

organisatie icon

Joost

Het NWP is een van de initiatiefnemers van het Nationaal Watertraineeship en zo sinds de start in 2010 betrokken. NWT heeft al meerdere trainees in huis gehad en maakt deel uit van de adviescommissie.

Netherlands Water Partnership (NWP) is hét netwerk voor meer impact in het buitenland. 200 partijen hebben zich aangesloten vanuit de overtuiging dat een sterke, samenwerkende watersector tot meer internationale kansen leidt. Nederland is sterk in geïntegreerde oplossingen waar meerdere disciplines voor nodig zijn. Daarom is het netwerk ook zo georganiseerd.

Overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen en NGO's maken deel uit van NWP; van drinkwater tot waterbouw, van sanitatie tot satelliettechnologie. Samenwerking en afstemming vindt meestal plaats in kleinere, regionaal of thematisch gerichte netwerken. Door deze samenwerking kan de Nederlandse watersector complete oplossingen bieden voor internationale watervraagstukken en snel reageren op kansen. Het bestuur van het NWP bestaat uit kopstukken van alle delen van de watersector en vormt het hart van het netwerk. Veel landen hebben inmiddels een water partnership naar Nederlands voorbeeld.

Het netwerk wordt ondersteund door het NWP bureau dat de samenwerking binnen de watersector faciliteert en dient als contact- en informatiepunt. Vanwege zijn rol als spil in het netwerk is het NWP bureau vaak een partner in overheidsprogramma's voor de watersector, zoals het Programma Partners voor Water, het ‘Water OS' programma, het Young Expert Programma Water (YEP) en het Dutch Risk Reduction team (DRR-Team).

Het NWP biedt netwerk, kennis, zichtbaarheid en invloed.

Meer informatie: www.nwp.nl


Nelen en SchuurmansoverzichtProvincie Gelderland