De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Hoogwaterbeschermingsprogramma

HWBP

Jasper en Freek

Het hoogwaterbeschermingsprogramma bood Jasper een werkplek voor zijn tweede jaar van het traineeship. Sinds april 2016 is trainee Freek aan de slag bij het HWBP. Voor het programma is samenwerking binnen de sector een kernactiviteit en vindt dit ook terug in bijvoorbeeld de traineeprojecten.

De waterschappen en het ministerie van Infrastructuur en Milieu (Rijkswaterstaat) voeren in het Hoogwaterbeschermingsprogramma maatregelen uit om de primaire waterkeringen aan de veiligheidsnorm te laten voldoen, nu en in de toekomst. Het Hoogwaterbeschermingsprogramma is onderdeel van het nationale Deltaprogramma.

Een van de doelstellingen van de alliantie is het organiseren van de samenwerking in het realiseren van de programmaopgave, onder het motto: "samen de schouders eronder".

De programmadirectie faciliteert, coördineert en monitort de activiteiten in de alliantie. In de programmadirectie worden drie werklijnen onderscheiden: programmeren en samenwerken, kennis en innovatie en bedrijfsvoering en beheersing. De programmadirectie toetst tevens de aanvragen voor financiering en bereidt financieringsbeschikkingen voor.


Planbureau Leefomgevin...overzichtOasen