De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

Amy Joris

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt in de provincie Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur, samen met zo'n 1200 medewerkers.

Integrale samenwerking

De provinciale organisatie bestaat uit diverse afdelingen en programma's. Bekijk de organisatiestructuur van de provincie Gelderland (PDF 66 kB). De medewerkers ondersteunen en adviseren Gedeputeerde Staten (GS) bij het uitvoeren van het coalitieakkoord 'Ruimte voor Gelderland' en voeren het door GS vastgestelde beleid uit gericht op de 7 kerntaken van de provincie:

  • duurzame ruimtelijk ontwikkeling en waterbeheer
  • milieu, energie en klimaat
  • vitaal platteland
  • bereikbaarheid en openbaar vervoer
  • economie
  • culturele infrastructuur en cultureel erfgoed
  • kwaliteit van het openbaar bestuur.

We werken zoveel mogelijk integraal en gebiedsgericht. Dat betekent dat medewerkers van verschillende afdelingen veel samenwerken.


Netherlands Water Part...overzichtBrabant Water