De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Werk met talent

Jullie verhaal

Verandering is de belangrijkste constante in de watersector. Dat vraagt om dynamiek, flexibiliteit en vernieuwing, ook in jullie organisatie. Het valt echter niet mee om daar de juiste professionals bij te vinden. Daarom is het Nationaal Watertraineeship er.

Watertrainees zijn stuk voor stuk goed opgeleide jonge werknemers die klaar zijn voor een toekomst in de watersector. Doordat wij hen één dag per week gericht begeleiden, opleiden en ontwikkelen, profiteer jij van hun kennis en kunde zonder dat het je extra tijd kost.

Veel te bieden

Daarmee heb je een hoog opgeleide, slagvaardige en gemotiveerde werknemer in huis die jouw organisatie veel te bieden heeft:

  • Actuele kennis
  • Nieuwe inzichten en invalshoeken
  • Een brede kijk op het vak
  • Enthousiasme en energie
  • Aantoonbaar talent voor een carrière in de watersector
  • Een drive voor vruchtbare samenwerking met andere professionals
  • De gelegenheid om contacten te leggen en te sparren met collega´s uit de sector.

Bovendien geeft het traineeship jou de kans om jezelf te presenteren als een aantrekkelijke werkgever met oog voor de toekomst.

Lees hier meer over het programma, de deelnemende organisaties, en verhalen van trainees.

De korte film hieronder geeft je een beeld van Het Nationaal Watertraineeship.

> Werkwijze
Aansluiten bij het NWT is eenvoudig. Lees hier over onze werkwijze voor een vruchtbare en langdurige samenwerking.

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van de watersector doen organisaties mee met het NWT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Vind kandidaten
Is een van deze geselecteerde kandidaten de trainee voor jouw organisatie? Neem contact op!