De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Trainee Iris

Werk met jouw talent

Stan van den Bosch

Werk met talent

Acacia Water

Acacia Water is niet alleen actief binnen het traineeship door hun twee trainees (sinds april 2014), maar directeur Arjen de Vries zorgt ook voor de kwaliteitsbewaking binnen de advies commissie. Als klein adviesbureau op het gebied van grondwater heeft deelname aan het NWT een grote en positieve inpact op de organisatie.

> lees meer

Aveco de Bondt

Aveco de Bondt heeft binnen de business Unit Water sinds april 2016 drie trainees die deelnemen aan het NWT in dienst. Aveco de Bondt is een ingenieursbedrijf dat zich richt op het gebied van water en waterveiligheid, bouw, ruimte & milieu en infrastructuuur.

> lees meer

Brabant Water

Brabant Water heeft sinds 2016 maar liefst drie trainees in dienst: Arjen, Friso en Karin

> lees meer

BZ Innovatiemanagement

BZ Innovatiemanagement is een bureau voor dienstverlening op het gebied van innovatievraagstukken van en voor publieke en private partijen. Zij vinden het belangrijk dat innovaties groeien naar een bruikbaar concept. Een concept, waar gebruikers van kunnen profiteren.

> lees meer

Croon Elektrotechniek

Voor iedereen die water ‘managed' is Croon de technische dienstverlener. Ze werken voor waterschappen, gemeenten en industriële ondernemingen. Croon heeft een van zijn trainees mee laten draaien met het NWT om een betere connectie te krijgen met de Watersector. Directeur Techniek van Croon Elektrotechniek BV & Human Capital Agenda van de Topsector Water, Sven Asijee is ook ambassadeur van het NWT.

> lees meer

Dunea

Dunea is vanaf onze tweede traineegroep actief deelnemer aan het NWT. Op dit moment kun je drie trainees tegen komen binnen Dunea. Zij zitten bij diverse afdelingen en houden zich bezig met onder andere assetmanagement, leidingen en hydrologische modellen.

> lees meer

Gemeente Barneveld

De Gemeente Barneveld is actief binnen het Nationaal Watertraineeship sinds 2014. Trainee Douwe werkt aan diverse waterprojecten binnen de gemeente. Vooral de samenwerking met andere organisaties in de watersector biedt meerwaarde voor de gemeente.

Afgelopen winter heeft een groep trainees voor de gemeente Barneveld een traineeproject uitgevoerd naar de mogelijkheden van afkoppeling van recreatiegebied Kieftveen.

> lees meer

Gemeente Boxtel

De Gemeente Boxtel heeft sinds april 2015 een trainee op de waterafdeling van de gemeente werken. Deze trainee werkt niet alleen voor gemeentelijke projecten, maar ook in samenwerking met en bij Waterschap De Dommel. Voor de gemeente is verjonging en starters een kans geven op kennismaking met het watervak bij de gemeente de belangrijkste drijfveer om mee te doen.

> lees meer

Gemeente Westland

De Gemeente Westland is actief binnen het Nationaal Watertraineeship sinds 2014. Trainee Inge is de Watercoordinator van de Gemeente en vooral verantwoordelijk voor diverse samenwerkingen op het gebied van water.

GMB

GMB Civiel is deelnemer van het NWT sinds 2011. Sinds juli 2014 hebben zij een tweede trainee. Minke werkt voor GMB Civiel. Zij realiseren grote, vaak geïntegreerde en multidisciplinaire projecten. Projecten op het gebied van water, energie en grondstoffen. Dat is de kracht van GMB Civiel.

> lees meer

H2O-job

H2O-job is sinds 2010 de uitvoerder van het Nationaal Watertraineeship. Naast het NWT is houdt H2O-job zich bezig met werving & selectie, detachering en ontwikkeling van personeel in de watersector. Een echte specialist. In 2014 is Chamo onze junior recruiter en doet ook zelf mee aan het NWT!

> lees meer

HAS Hogeschool

HAS Hogeschool is hét opleidings- en expertisecentrum van Zuid-Nederland in de sector agro, food en leefomgeving op twee locaties: Den Bosch en Venlo. Het is een middelgrote hogeschool waar de dynamische driehoek van studenten, docenten en bedrijfsleven centraal staat. Onze kernwaarden zijn: betrokken, ondernemend en eigenwijs. De HAS richt zich op drie kernactiviteiten: onderwijs, kennistransfer en kennisontwikkeling.

Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden

Sinds oktober 2014 deed het Hoogheemraadschap Stichtse Rijnlanden mee aan het NWT in de vorm van onze trainee Peter. Sinds 2016 is trainee Arnoud werkzaam bij HDSR.

> lees meer

Hoogheemraadschap Delfland

Hoogheemraadschap Delfland zorgt als waterschap voor het juiste waterpeil in sloten en vaarten, voor stevige dijken en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven.

Hemels Advies

Hemels Advies is een adviesbureau voor het begeleiden van overheden, kennisinstellingen en bedrijfsleven binnen en buiten de watersector in hun zoektocht naar vernieuwing en verduurzaming van de leefomgeving en het waterbeheer.

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Wat doet het HHNK? Elke dag werken zij aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen. Dit doen ze in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.

> lees meer

Hoogwaterbeschermingsprogramma

Het hoogwaterbeschermingsprogramma bood Jasper een werkplek voor zijn tweede jaar van het traineeship. Sinds april 2016 is trainee Freek aan de slag bij het HWBP. Voor het programma is samenwerking binnen de sector een kernactiviteit en vindt dit ook terug in bijvoorbeeld de traineeprojecten.

> lees meer

Nelen en Schuurmans

Van april 2014 tot april 2016 was Nelen & Schuurmans deelnemer aan het NWT. Als adviesbureau in de watersector gericht op informatiebeheer is de persoonlijke ontwikkeling van talent van groot belang.

> lees meer

Netherlands Water Partnership

Het NWP is een van de initiatiefnemers van het Nationaal Watertraineeship en zo sinds de start in 2010 betrokken. Ze hebben al meerdere trainees in huis gehad en nemen plaats in de advies commissie.

> lees meer

Oasen

Oasen zorgt dat 750.000 mensen en 7.500 bedrijven in het oosten van Zuid-Holland altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan krijgen.

> lees meer

RIWA

Het RIWA is sinds 2015 deelnemer van het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Planbureau Leefomgeving

Het PBL (Planbureau voor de Leefomgeving) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en wetenschappelijk gefundeerd.

Provincie Gelderland

Het is de taak van de provincie om ervoor te zorgen dat alles zo goed mogelijk verloopt in de provincie Gelderland. Dat doen Gedeputeerde Staten, het dagelijks bestuur, samen met zo'n 1200 medewerkers.

> lees meer

Royal HaskoningDHV

RHDHV heeft van 2012-2014 deelgenomen aan het NWT en heeft ook nu weer een traineewerkplek mogelijk gemaakt.

> lees meer

Unie van Bosgroepen

De Unie van Bosgroepen deed mee aan het NWT van oktober 2014 tot oktober 2016 door een werkplek beschikbaar te stellen aan onze trainee Ariet. De UvB is onbekend binnen de watersector en zij hopen door het NWT niet alleen wat bekender te worden onder watertalent, maar ook kennis te delen en te ontwikkelen.

> lees meer

Unie van Waterschappen

De Unie van Waterschappen ondersteund het Nationaal Watertraineeship niet alleen door het aanbieden van traineewerkplekken, maar vice-voorzitter van het bestuurd van de UvW, Gerard Doornbos, is ook ambassadeur van het programma. Voor de Unie staat het belang van samenwerking in de watersector voorop en bieden daarom graag jong talent een kans de sector te leren kennen.

> lees meer

VP Delta

VP Delta/ TU Delft had van 2014 - 2016 een trainee als innovatiemakelaar. In dat zelfde jaar hebben ze in Diergaarde Blijdorp een traineeproject uitgevoerd rondom 'goed watermanagement' in de dierentuin.

> lees meer

Vewin

Vewin staat voluit voor Vereniging van Waterbedrijven in Nederland. Vewin behartigt de belangen van haar leden, de tien Nederlandse waterbedrijven, in Den Haag en Brussel. Het gaat hierbij voornamelijk om wet- en regelgeving, maar ook voorstellen en ideeën met betrekking tot de watervoorziening.

Waterbedrijf Groningen

Lars Andrej

Waterbedrijf Groningen doet sinds april 2014 mee aan het Nationaal Watertraineeship. Naast Lars heeft onze alumnitrainee Natasja een groot deel van haar traineeship binnen het Waterbedrijf Groningen gewerkt. Het Waterbedrijf Groningen ziet veel voordeel in het laten samenwerken van Young Professionals door de waterketen voor nieuwe kennis en frisse ideeen. Daarom stellen ze traineewerkplekken beschikbaar.

> lees meer

Waternet

Waternet is sinds 2014 actief aangesloten bij het Nationaal Watertraineeship en heeft op dit moment maar liefst vier trainees aan de slag. Waternet is aantrekkelijk als organisatie voor de trainees omdat zij zich richten op de hele watercyslus. Een plek die open staat voor innovatieve projecten en verjonging.

> lees meer

Wateropleidingen

Wateropleidingen doet mee aan het Nationaal Watertraineeship sinds 2015.

> lees meer

Waterschap Aa en Maas

Waterschap Aa en Maas heeft sinds 2015 trainee Thijs in dienst.

> lees meer

Waterschap Brabantse Delta

Waterschap Brabantse Delta is deelnemer aan het traineeship sinds april 2015. Zij bieden graag jong talent de mogelijkheid de organisatie te leren kennen.

> lees meer

Waterschap De Dommel

Waterschap De Dommel doet al vanaf het begin van het NWT mee met het traineeship. Zo hebben de afgelopen 5 jaar al 4 trainees hun traineeship binnen De Dommel gerealiseerd. Het Waterschap hecht veel waarde aan opleiding en persoonlijke ontwikkeling, zij steunen het NWT dan ook door lid te zijn van de Advies Commissie.

> lees meer

Waterschap Drentse Overijsselse Delta

Sinds april 2014 is Judith werkzaam bij Waterschap Groot Salland, in de zomer van 2015 kwam David-Jan erbij en sinds maart 2016 is Peter hier werkzaam. Starters met specifieke technische kennis en een frisse blik binden aan de projecten van het waterschap is de belangrijkste reden om mee te doen met het NWT.

> lees meer

Waterschap Noorderzijlvest

Sinds april 2016 biedt het Waterschap Noorderzijlvest een traineeplek aan voor trainee Vincent.

> lees meer

Waterschap Limburg

Waterschap Limburg, voorheen Peel en Maasvallei, is deelnemer aan het traineeship sinds april 2015. Er zijn toen direct drie trainees bij ze van start gegaan. Met name ter ondersteuning van de werkzaamheden die ontstaan door het Delta Programma/Hoogwater Beschermingsprogramma.

> lees meer

Waterschap Rivierenland

Het waterschap Rivierenland is deelnemer van het NWT sinds 2015.

> lees meer

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe doet mee aan het Nationaal Watertraineeship sinds 2015. Trainee Kim en Tom zijn hier werkzaam.

> lees meer

Waterschap Zuiderzeeland

Waterschap Zuiderzeeland is sinds april 2015 deelnemer aan het NWT.

> lees meer

Waterschapsbedrijf Limburg

Waterschapsbedrijf Limburg is sinds 2013 deelnemer aan het Nationaal Watertraineeship. Er werken nog twee alumni trainee bij WBL en een huidige trainee, Daan.

> lees meer

> Programma
Lees hier over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van de watersector doen organisaties mee met het NWT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Ontdek de sector
Ook netwerkorganisaties, politiek, congressen én beurzen vormen een actieve watersector in Nederland. Kennismaken met deze netwerken en belangrijke personen is ook onderdeel van het NWT.

> Mensen achter het NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.