De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Saskia van Otterloo

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

‘God schiep de Aarde, maar de Nederlanders schiepen Nederland'

Op 1 oktober 2018 ben ik begonnen als trainee strategisch adviseur bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Een waterschap is wat mij betreft een belangrijk onderdeel van onze maatschappij omdat de organisatie samen met de omgeving zorgt voor droge voeten, schoon water en veilige dijken. Deze taken zijn van levensbelang in een land dat onder zeeniveau ligt, dit is dan ook wat ik mooi vind aan mijn werk.

Gedurende mijn studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie heb ik mij verdiept in de relatie tussen natuur en cultuur en hoe cultuur wordt beïnvloed door natuur. Tijdens mijn master Mensenrechten kwam ik in aanraking met het recht op water en de verbinding tussen mensenrechten en het milieu. Vooral het vraagstuk rondom zeespiegelstijging en klimaatmigratie boeide mij enorm. Vanuit deze interesse ontstond mijn wens op in de watersector te werken. Bovendien zocht ik naar baan waar er ruimte was om mij persoonlijk en professioneel te blijven ontwikkelen. Zo ben ik dan ook bij het Nationaal Watertraineeship terecht gekomen.

In maart 2019 zijn er weer waterschap verkiezingen! Het eerste grote project waar ik, samen met het team, mijn tanden in zet zijn de werkzaamheden rondom de route naar het nieuwe bestuur van HDSR.

Zowel mijn werkzaamheden als het traineeship ervaar ik als zeer positief. Het is voor mij erg waardevol om naast het werk bezig te zijn met persoonlijke en professionele ontwikkeling. Bovendien is het erg leuk samen op vrijdag samen te komen met de trainee-groep en deze ontwikkeling met elkaar mee te maken. Ik kijk uit naar de komende twee jaar!

Saskia is trainee van oktober 2018 tot oktober 2020.


Zoe KoelmaoverzichtFleur Holtrop