De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Iris Adriaansen

 

Waterschap Brabantse Delta

Na het afronden van de master Bestuurskunde, Politiek en Beleid aan de Erasmus Universiteit ben ik specifiek op zoek gegaan naar een baan waarbij de onderwerpen Duurzaamheid en Energietransitie naar voren kwamen. Ook omdat ik voor mijn masterthesisonderzoek heb gedaan naar Regionale Energiestrategie Zeeland. Voor het afronden van mijn bachelor scriptie heb ik onderzoek gedaan naar Lean Management bij het waterschap Brabantse Delta. Na het plaatsen van een persoonlijk stukje op LinkedIn ben ik benaderd voor een gesprek. Als snel bleek dat de organisatie dit jaar voor het eerst wilde deelnemen aan het NWT-programma en ik mocht daar als eerste deelneemster starten.

Bij het waterschap Brabantse Delta voer ik verschillende opdrachten uit. Het over grote deel werk ik mee aan de Regionale Energiestrategie West-Brabant, waar Brabantse Delta trekker van is. Daarnaast doe ik ook een opdracht voor Bouwen met Natuur in beken. Het is heel divers, maar daar leer ik veel van. Het is een open organisatie waar collega’s elkaar graag helpen, voor mij ook een voorwaarde voor plezier op de werkvloer.

Zowel de werkzaamheden als het traineeship ervaar ik als erg positief. Door op de vrijdag specifieke situaties te benoemen en te oefenen zie ik resultaat terug op de werkvloer. Je leert je kwaliteiten te herkennen en te werken aan de verbeterpunten. Voor mij betekent dit ook vaak uit je comfortzone stappen. Spannend, maar leerzaam.

De toegevoegde waarde van het NWT zit vooral in de diverse groep trainees met een groot verschil in achtergronden en organisaties. De band die ontstaat op basis van vertrouwen zorgt voor een leerzame omgeving.  

Iris is trainee van april 2019 tot april 2021.


Wytze HilgersoverzichtHannah Tullemans