De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Job Schouten

Waternet

Als recent (Juni 2018) afgestudeerde master Sustainable Business Innovation kan je overal aan de slag, elke sector is vrij spel. Toch ben ik bij de organisatie van mijn afstudeerstage gebleven, namelijk Waternet. Na een jaar lang zowel mijn thesis opdracht als verscheidene andere projecten uit te voeren bij het strategisch centrum van Waternet kwam het Nationaal Watertraineeschip op mijn pad. Zonder enige (inhoudelijke) voorkennis bevond ik mij rond de jaarwisseling aan tafel bij de afdeling leidingswerken waar we al snel tot een consensus kwamen dat er veel interessante onderzoeksrichtingen lagen waar ik mij helemaal in kon verdiepen. Dankzij het traineeschip ben ik dus in contact gekomen met een onderwerp waar ik zelf nooit over nagedacht had.

Sinds de jaarwisseling ben ik zelfstandig bezig met het maken van een toekomst scan voor het jaar 2030.
"Wat gaat leidingwerken doen, hoe gaan ze dat doen en zijn er dingen die ze niet meer gaan doen?"

Het gaat tot nu toe zeer goed, ik heb een uitgebreid plan, ben dwars door de beoogde interviews aan het vliegen maar er ligt nog wel veel werk. Parallel hieraan bied het Nationaal Watertraineeschip mij de mogelijkheid om extra projecten te doen met andere trainees, een van deze projecten start volgende week. Ik kijk er erg naar uit omdat het zowel een interessante afleiding kan zijn op mijn eigen project als weer een nieuw onderwerp is waar ik mij nog niet in verdiept heb.

Ik merk dat in mijn eigen traineegroepje binnen Waternet iedereen zijn eigen kansen pakt en daarmee ook zijn eigen pad kiest. Voor mij is het een interessant onderzoek, voor de rest weer wat anders. Ik raad daarom iedereen aan om niet te snel te denken dat een traineeschip niks voor jou is.

Job is trainee van februari 2019 tot april 2021.


Thijs van VeenoverzichtSeline van Rossem