De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Simone van Dam

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Mijn naam is Simone van Dam en ik ben 27 jaar. Sinds 1 mei 2019 werk ik als ecoloog bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK) in Heerhugowaard. Tijdens mijn bachelor en master biologie vond ik vakken richting de aquatische ecologie altijd erg interessant en ook mijn stages waren allemaal water gericht; gedragsonderzoek bij zeehonden, data-analyse over de Kaderrichtlijn Water (KRW) maatlat voor macrofauna en dieetonderzoek bij bruinvissen in combinatie met data-analyse naar het beschikbare voedsel.

Na mijn studie heb ik een aantal maanden als ZZP'er meegewerkt aan een project waarin het beheergebied van HHNK per deelgebied uitgebreid werd omschreven, o.a. het watersysteem, landgebruik, waterkwaliteit en water- en nutriëntbalansen, waardoor ik veel over het gebied heb geleerd. Tijdens mijn zoektocht naar een vaste baan kwam ik in aanraking met het Nationaal Watertraineeship waarna ik mijzelf gelijk heb aangemeld. De combinatie van een traineefunctie en trainingen gericht op persoonlijke ontwikkeling leek mij ideaal als start van een mooie carrière in de watersector. Via mijn werk bij HHNK ontmoet ik veel nieuwe mensen en door de projecten die wij via het Traineeship bij andere bedrijven doen wordt mijn netwerk nog groter. Daarnaast merk ik nu al dat de trainingen, zoals communicatie, van toegevoegde waarde zijn tijdens mijn werk. 

Momenteel werk ik aan het aanpassen van de monitoring van de chemische stoffen binnen de Kaderrichtlijn Water en aan de beoordeling (en analyse daarop) van alle KRW onderdelen van het afgelopen jaar. Hierdoor krijg ik een goed beeld van de waterkwaliteit in ons beheergebied en waar de knelpunten liggen. Ik wil in de toekomst graag een bijdrage leveren aan het behouden/verbeteren van de waterkwaliteit en thema's als biodiversiteit, klimaatverandering (droogte/zeespiegelstijging) en het voorkomen van vervuiling van water (bestrijdingsmiddelen/chemische stoffen/microplastics/medicijnen).

Simone is trainee van april 2019 tot april 2021.


Christian BoumanoverzichtDouwe de Voogt