De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Yvonne Hidding

 

Waternet

Ik ken het NWT al een tijdje en ben er uiteindelijk terechtgekomen doordat ik gingen werken bij Waternet. Ik zit dus bij de eerste groep die geheel vanuit Waternet komt en daarbij het traineeprogramma van het NWT volgt. Ik vind het zelf heel leuk dat ik door het NWT nog steeds breed de watersector leer kennen door contact met de andere trainees en tegelijkertijd mijn eigen organisatie heel snel leer kennen doordat we als Waternetgroep overal in de organisatie zitten.

De watersector heeft zo enorm veel interessante aspecten en dat is precies wat ik er zo leuk aan vind. Enerzijds het machtige en het fysieke, in de ruimtelijke zin. Anderzijds wat water als bron voor mens en dier betekent. Daarmee zijn er veel verschillende expertises in deze sector te vinden. Ook de grote hoeveelheid aan governancevragen die erbij komen kijken en die veel verder gaan dan de sector alleen vind ik interessant.

Die brede interesse is ook wel terug te vinden in mijn studieachtergrond. Ik ben begonnen met Internationaal Land- en Waterbeheer met een minor Marine Living Resources, daarna heb ik de master Milieuwetenschappen gedaan met twee majors in Integrated Watermanagement en Environmental Policy. Mijn interesse is veelal het verbinden van de techniek en de gebruikers. Dit vind ik leuk binnen bijvoorbeeld waterveiligheid, maar ook plasticvervuiling en nu in mijn werk binnen zuiveringsbeheer in Amsterdam en omstreken.

Als trainee procestechnologie houd ik me bezig met enerzijds microverontreiniging en reststromen van drinkwaterproductie, en anderzijds de transitie van het assetmanagement binnen de afdeling zuiveringsbeheer.

Yvonne is trainee van april 2019 tot april 2021.


Hannah TullemansoverzichtFenna Philipse