De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Onze alumni

10.08.2017

Janin Rooijakkers

Water, de chemische substantie die ooh zo essentieel is voor ons lichaam, onze omgeving, onze wereld. Water stroomt letterlijk in aders door de aarde en brengt ons overal op de wereld afwisselend verdriet en geluk.

> lees meer

08.08.2017

Bas van den Hurk

"Water is de essentie van het leven", gemakkelijk gezegd natuurlijk, door een water-liefhebber, maar het is daardoor niet minder waar want zonder H2O bestaan we simpelweg niet! Echter, het leven met water is niet altijd even gemakkelijk. De wereld om ons heen, en wijzelf daarmee ook, veranderd constant. Op klimatologisch, economisch en sociaal vlak komt er veel op ons af. Deze complexiteit vraagt van waterbeheerders en beleidsmakers een enorme flexibiliteit, creativiteit maar vooral, durf.

> lees meer

07.08.2017

Maik van der Wolf

Vanaf jonge leeftijd ben ik gefascineerd door de kracht en het belang van water. Mijn ambitie is een bijdrage te leveren aan het welzijn van mens en natuur door middel van duurzaam-, efficiënt en effectief waterbeheer.

> lees meer

07.08.2017

Mirjam Flierman

Van jongs af aan heb ik al veel interesse in water en ook bouwde ik altijd graag, dit gecombineerd kwam prachtig uit in mijn studie Waterbouwkunde (Civiele Techniek) aan de TU Delft. Ik ben afgestudeerd op de specialisatie overstromingsrisico: een zeer belangrijk onderwerp in ons lage landje, maar vaak vanzelfsprekend gevonden.

> lees meer

07.08.2017

Marieke Wit

Ik heb gekozen voor het NWT omdat dit traineeship een mooie kans biedt op ontwikkeling zowel persoonlijk als inhoudelijk. Persoonlijke ontwikkeling heb ik tot nu toe erg gemist in mijn loopbaan (basisschool tot aan ingenieursbureau). Ik vind het van groot belang om mij niet alleen inhoudelijk te ontwikkelen maar ook persoonlijk, zodat ik het beste uit mijzelf kan halen.

> lees meer

07.08.2017

Martijn Erkelens

Van studiegenoten hoorde ik over het Nationaal Watertraineeship en na het ontvangen van een hele leerzame en uitdagende vacature binnen het bodemwerkveld ben ik het Nationaal Bodemtraineeship ingedoken. Door mijn opleidingen bezit ik een multidisciplinaire blik op het werkveld die ik nu goed kan inzetten bij mijn huidige werk. Mijn functie is gedeeltelijk bij de Unie van Waterschappen en het Uitvoeringsprogramma bodemconvenant.

> lees meer

07.08.2017

Stefan de Vries

De watersector behoort tot de vitale infrastructuur van Nederland. Als veiligheidskundige bevind ik mij binnen Brabant Water in een uitdagende wereld met enorme belangen en noodzaak om de veiligheid van ons drinkwater te waarborgen.

> lees meer

26.07.2017

Anne Cazemier

"Ik raakte tijdens mijn studie Internationaal en Europees Recht geïnteresseerd in het mensenrecht op water en sanitaire voorzieningen."

> lees meer

26.07.2017

Merijn Janssen

Op het moment dat ik Nederland binnenvlieg na een reis en uit het raam kijk, begrijp ik waar de passie voor water en techniek vandaan komt. Zo eisen de vele soorten objecten, rivieren en kust allen een plekje op in ons systeem. We dienen rekening te houden met alle functies van deze objecten. Denk hierbij aan veiligheid, sociale aspecten, economie en in steeds prominentere positie ook duurzaamheid en ecologie.

> lees meer

26.07.2017

Alisa Doornhof

Als tweedejaars masterstudente van de interdisciplinaire studie Sustainable Development, met een achtergrond in Internationale Betrekkingen, vond ik het wel eens tijd worden om mijn kennis en kunde meer te specialiseren op een thema. Ik wilde graag een keuze maken tussen de energie- en de watersector. Door Wetskills, het uitvoeren van verschillende projecten en een stage wist ik zeker dat ik absoluut graag in de watersector wil werken.

> lees meer

26.07.2017

Irene Eisink

Water is hét probleem en dé oplossing van de 21ste eeuw. Klimaatverandering creëert uitdagingen: met een stijgende zeespiegel, zware regenval, wateroverlast, droogte en hittestress. Maar water houdt ook de oplossingen: Transitie naar duurzame energie? Transitie naar circulair? Water is de batterij, de energiebron en de grondstoffenbron.

> lees meer

Arnoud van Spronsen

Mijn naam is Arnoud van Spronsen en ik heb Internationaal Land en Waterbeheer gestudeerd aan de Wageningen Universiteit. In mijn master heb ik een specialisatie in irrigatie en Watermanagement gedaan. Na mijn studie heb ik me verdiept in vacatures die op internet stonden en op die manier kwam ik bij het NWT uit.

> lees meer

Anne Spoor

Een aantal jaar geleden ben ik gestart met de studie Aardwetenschappen. De eerste jaren heb ik mij vooral gericht op de meer geologische vakken en vraagstukken. Maar gedurende mijn studiejaren volgende miste ik toch de duurzame kant en ben ik mijn master gestart in de geohydrologische richting. Het thema grondwater vind ik vooral boeiend omdat je het niet kan zien, maar het in veel vraagstukken wél een heel grote rol speelt.

> lees meer

Leontine van der Wielen

Water kan de oorzaak maar ook de oplossing van veel wereldproblemen zijn. Ook Nederland heeft waterproblemen, maar hiervan merken we echter weinig doordat het watermanagement hier zo goed is geregeld. En dat is nu net waar mijn interesse ligt: onderdeel zijn van het oplossen van waterproblemen.

> lees meer

Karin Bertens Zorzano

Aan het begin van mijn studie had ik niet gedacht dat het onderwerp van water me zo veel zou aanspreken. Water als discipline klonk toen wat gewoontjes... maar het is eigenlijk zo bijzonder en uniek! Ik ben heel blij dat ik in de waterwereld terecht gekomen ben.

> lees meer

Noortje Dekkers

We hebben nog heel veel te doen om onze leefomgeving in te richten op wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming maar... hoe hoog moet het water eigenlijk in de straten komen te staan voordat er eens noodzaak gevoeld wordt voor maatregelen? Bij de Unie van Waterschappen richt ik mij op kennisuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten om klimaatadaptatie op een hoger en acuter level te brengen. Ook houd ik me bezig met het op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk maken van meetgegevens van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Gegevens verzamelen is belangrijk, maar het is de kunst om vervolgens van een heleboel data naar toepasbare kennis te komen.

> lees meer

Jessica van Grootveld

Water heeft mij van jongs af aan al geïnteresseerd. Het is dan ook niet zo gek dat ik met het Nationaal Watertraineeship (NWT) ben gestart na mijn studie Internationaal Land- en Waterbeheer aan de Universiteit van Wageningen.

> lees meer

Janneke Moors

Het boeiende aan water vind ik dat het overal op de wereld vaak te veel of juist te weinig voorkomt. Bij mijn studie Watermanagement (master Civiele Techniek, TUDelft) heb ik kennisgemaakt met veel verschillende aspecten uit de waterwereld, van het ontwerpen van een rioolstelsel tot het nabootsen van een dijkdoorbraak.

> lees meer

Joanne de Jonge

Ik ben Joanne en ik ben sinds kort trainee bij het Nationaal Watertraineeship. Ik heb me aangemeld omdat ik denk dat het je een mooie overgang van studeren naar werken geeft.

> lees meer

Tom Overgaauw

Na het afronden van mijn studie Watermanagement en een prachtige rondreis door Zuidoost-Azië ben ik opzoek gegaan naar een baan in de watersector. Werken in de watersector boeit mij enorm vanwege de toenemende klimaatproblematiek.

> lees meer

Amy Maduro

Voor mij was het in het begin niet vanzelfsprekend om in de watersector te starten. Maar het is iets dat je overkomt en wat je vervolgens niet meer loslaat. Zo volgde ik tijdens mijn studie Bestuurskunde het keuzevak environmental studies en ik was er zo door gefascineerd dat ik koos om af te studeren bij Rijkswaterstaat en Deltares. De combinatie om met zowel technische als bestuurlijke professionals samen te werken verraste me en vond ik erg leuk.

> lees meer

Sophie de Bruin

Al jong, zo einde basisschool, was ik me bewust van de impact die de mens op de leefomgeving heeft. Ik was altijd veel buiten en nog steeds hou ik van natuur en specifiek van water. Ik ben me alleen maar bewuster geworden van de gevolgen van onder andere klimaatverandering en ik zet me in mijn werkend, maar ook privé leven in om bij te dragen aan adaptatie en mitigatie.

> lees meer

Friso Hofstra

Friso kwam na zijn studie Land- en Watermanagement terecht bij het Nationaal Watertraineeship. Geen onlogische keuze gezien zijn achtergrond. ‘Ik had via via al wel gehoord van het NWT en me aangemeld voor het traineeship. Tussentijds heb ik nog andere banen gehad, maar na het reageren op een traineevacature bij Brabant Water kon ik daar aan de slag! '

> lees meer

Frank Tibben

Ik was na mijn studie en een bestuursjaar op zoek naar een veelzijdige uitdaging in de watersector. Een belangrijk aspect hierbij was dat ik naast de inhoudelijke kant van de watersector ook de mogelijkheid heb om door te kunnen groeien in de ‘soft skills', zoals persoonlijk leiderschap, projectleiderschap, adviesvaardigheden en communicatie. Het Nationaal Watertraineeship sloot goed aan bij wat ik zocht. Continu blijven leren en ontwikkelen, dat is wat ik wil.

> lees meer

Olle de Geest

Nederland is een dichtbevolkt land. Daarom is het een belangrijke en mooie uitdaging om zo goed mogelijk om te gaan met de ruimte die er is. Mede daarom heb ik planologie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Na mijn bachelor heb ik gekozen voor een master bestuurskunde aan de Erasmus Universiteit, omdat de combinatie van ruimtelijke ordening en sturing van planvormingsprocessen mij in het bijzonder aansprak.

> lees meer

Mandy van Kouwen

Het leuke aan werken in de watersector is dat je heel praktisch kan zien waar je mee bezig bent.
Nu heb ik eigenlijk altijd al wat met water gehad. Ik hou van zwemmen, kanoën en zeilen: Een echte waterrat dus! Ik heb me bij het Nationaal Watertraineeship aangesloten zodat ik van mijn passie, mijn werk kan maken!

> lees meer

Marloes van Nifterik

Na mijn studie rechten aan de Universiteit Utrecht solliciteerde ik op een vacature voor 'trainee juridische zaken' bij Waterschap De Dommel.

> lees meer

Peter Hopman

Ik ben op 1 maart 2016 gestart bij het waterschap als specialist waterkeringen. Momenteel werk ik aan het HWBP dijkversterkingsproject ‘Stadsdijken Zwolle'. Een dijk van negen kilometer wat midden door de stad loopt, moet zowel verhoogd als verbreed worden.

> lees meer

Arjen Kort

In de leefomgeving is water vaak een verbindende factor. Dat maakt het werken met water zo interessant. Ik heb Land- en Watermanagement gestudeerd aan Van Hall Larenstein en heb na mijn studie al een jaar gewerkt. Omdat ik in mijn werk de aandacht voor persoonlijke ontwikkeling en feedback miste heb ik mij aangemeld bij het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Koen Lebbink

Aan werken in de watersector heb ik in eerste instantie niet gedacht, het is gewoon op mijn pad gekomen. Ik heb Milieukunde gestudeerd en mijn eerste stage was een innovatief project bij Waterschap Aa en Maas. Dit beviel mij zo goed dat ik mijn tweede stage ook in de watersector heb gedaan, namelijk een onderzoek naar de waterzuivering van de papierfabriek van Smurfit Kappa in noord Zweden.

> lees meer

Freek van der Weele

Het mooie aan werken met water vind ik dat het heel beeldend is: het is heel tastbaar waar je mee werkt. Ik heb zelf een achtergrond in Bestuurskunde en ben tijdens mijn stages in aanraking gekomen met de watersector. Tijdens het solliciteren kwam ik een bestuurskundevacature tegen bij het Nationaal Watertraineeship en zo ben ik bij het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP) terecht gekomen.

> lees meer

Thijs IJpelaar

Ik heb altijd al een interesse gehad voor water. Na mijn studie Civiele Techniek kwam ik bij het zoeken naar een baan het Nationaal Watertraineeship per toeval tegen en dit sprak me erg aan. Vooral het brede pakket aan opdrachtgevers dat meedoet en het leren kennen van de watersector vond ik positief.

> lees meer

Andrej Fedorovskij

Vanuit mijn master aan Universiteit Leiden en de TUDelft had ik niet direct een link met waterbeheer. Door verschillende projecten en onderzoeken te doen in Nederland en het buitenland kwam ik steeds meer in aanraking met duurzaam water management. In de meeste traineeships specialiseer je je niet omdat je vaak van plek wisselt. In het Nationaal Water Traineeship is dat anders. Ik zag hier kans om mij binnen 2 jaar als een echte waterprofessional te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid.

> lees meer

David-Jan Smeenge

Als geotechnisch specialist aan de slag bij Waterschap Groot Salland. David-Jan Smeenge vindt het, na zijn HBO opleiding Civiele Techniek, een mooie eerste stap in zijn loopbaan. David Jan: ‘Ik ben half juli begonnen en leer nu al heel veel. De sfeer op het waterschap is goed. Iedereen waar ik mee samenwerk is bereid me te helpen.

> lees meer

Els van Suijlekom

Ik heb na mijn HBO-studie Human Resource Management de master Strategische HRM gehaald aan de Universiteit Utrecht. Tijdens mijn studie ben ik voor het eerst in aanraking gekomen met de watersector.

> lees meer

Jacoline van Loon

Ik heb Land- en Watermanagement gestudeerd aan Van Hall Larenstein in Velp. Na mijn studie heb ik een jaar gewerkt op het gebied van geotechniek, maar ik wilde graag meer leren over persoonlijke ontwikkeling en wat je daarvan kan meenemen in je werk. Daarom heb ik mij op aanraden van een vriend ingeschreven bij het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Kim Dieleman

Ik ben opgegroeid in Zeeland en water heeft mij altijd al geïnteresseerd. Daarnaast vind ik het belangrijk om de aarde mooi te houden, ook in de toekomst. Tijdens mijn studie milieuwetenschappen aan de Wageningen Universiteit werd mijn interesse in de watersector nog eens bevestigd. Daarom heb ik ook meegedaan aan Wetskills en zo ben ik in aanraking gekomen met het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Rozemarijn Neefjes

Rozemarijn gaat per 1 oktober aan de slag bij RIWA (Vereniging van rivierwaterbedrijven).

RIWA is een samenwerkingsverband tussen waterleidingbedrijven. Zij monitort de kwaliteit van het oppervlaktewater dat gebruikt wordt voor de bereiding van drinkwater en verspreidt hun kennis hierover. Ik ga bij RIWA-Rijn onderzoek doen naar de waterkwaliteit.'

> lees meer

Sam Fiers

Ik heb na mijn MBO-studie Watermanagement verder gestudeerd aan Van Hall Larenstein en de HAS op het gebied van Management van de Leefomgeving. Tijdens mijn afstudeeronderzoek kwam ik het Nationaal Watertraineeship tegen. De combinatie van werken en persoonlijke ontwikkeling sprak me zo aan dat ik me heb ingeschreven.

> lees meer

Tom Scholten

‘Hoewel mijn achtergrond in de planologie niet direct doet denken aan water, raken land en water wel steeds meer met elkaar vervlochten. In mijn masterscriptie, over legitimiteit en participatie bij dijkversterkingen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in het raakvlak van belangen tussen land en water. Dit is ook de reden waarom ik mij heb aangemeld voor het Nationaal Watertraineeship. '

> lees meer

Vivian van Nassou

Tijdens mijn master Environment & Resource Management aan de VU deed ik mijn afstudeeronderzoek naar klimaatadaptatiebeleid, specifiek gericht op waterbeleid. Hierdoor raakte ik geïnteresseerd in de watersector en heb ik mij aangemeld bij het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Steven Menkveld

Water interesseert me omdat het een groot deel van het landschap om ons heen gevormd wordt door water en alles wat leeft op aarde water nodig heeft. Mijn interesse voor water kwam ook terug in mijn Bachelor Bodem, Water en Atmosfeer en mijn Master Soil & Ecosystem Hydrology aan de Wageningen Universiteit. Tijdens mijn afstuderen maakte ik voor het eerst kennis met het Nationaal Watertraineeship. Na mijn studie kreeg ik een baan als hydroloog aangeboden bij waterschap de Dommel.

> lees meer

Rob Sjoukes

‘Eerst heb Milieukunde gestudeerd aan de HAS Den Bosch en vervolgens heb ik de Master Internationaal Land- en Waterbeheer aan de Wageningen Universiteit gedaan. Daarna ben ik bij het Nationaal Watertraineeship terecht gekomen. Wat me vooral aansprak aan het traineeship was de combinatie tussen werk en persoonlijke ontwikkeling. ‘

> lees meer

Rogier Hardeman

Mensen kunnen niet zonder water, maar tegelijkertijd is water ook een gevaar voor de veiligheid van Nederland. Dat is wat ik zo fascinerend vind aan water. Ik heb daarom ook Land- en Watermanagement gestudeerd aan Van Hall Larenstein in Velp. Na mijn studie was ik op zoek naar een combinatie van werken en leren, het Nationaal Watertraineeship leek mij hier een goede mogelijkheid voor.

> lees meer

Nienke Lips

Ik ben opgegroeid in Zeeland en was altijd al gefascineerd door water. Ik hield van zwemmen en zeilen, maar ik was ook benieuwd hoe de stormvloedkering werkte en waarom een stormvloedkering eigenlijk bestond. Tijdens mijn Bachelor Aardwetenschappen raakte ik steeds meer geïnteresseerd in werken met water en heb daarom voor de Master Fysische Geografie gekozen.

> lees meer

Melchior Polwijk

Ik heb water altijd al heel interessant gevonden door de vele aspecten ervan. Oppervlaktewater, grondwater, drinkwater, ik vind het razend interessant. Ik heb hbo Civiele Techniek gestudeerd en vervolgens een master Hydrologie gedaan. Ik heb me gespecialiseerd in kwantitatief waterbeheer. Ik ben bij het Nationaal Watertraineeship terecht gekomen via een oud-collega op mijn stageadres.

> lees meer

Marijn Korndewal

Na mijn Bachelor Internationale Betrekkingen ben ik de Masters Environment & Resource Management in Amsterdam en Watermanagement in Oxford gaan doen. Nadat ik in gesprek raakte met een trainee raakte ik enthousiast over het Nationaal Watertraineeship. Ik werk nu als trainee planvorming bij Waterschap Zuiderzeeland.

> lees meer

Lianne Koomen

Na mijn Bachelor International Business & Management heb ik de Master Change Management in Groningen gedaan. Toen ik daarna solliciteerde bij de Unie van Waterschappen werd mij aangeboden om ook mee te doen aan het Nationaal Watertraineeship. Die kans heb ik niet aan mij voorbij laten gaan!

> lees meer

Jasper Hermeling

Ik heb de studie Land- en Watermanagement gedaan aan hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. Tijdens mijn zoektocht naar een baan ben ik per toeval het Nationaal watertraineeship tegengekomen. Na wat informatie opgevraagd te hebben ben ik erg enthousiast geraakt en heb ik mij aangemeld.

> lees meer

Floor van der Heijden

Tijdens mijn studie Planologie in Nijmegen raakte ik geboeid door water en de invloed van rivieren, dijken en polders op de Nederlandse ruimtelijke ordening. Ik koos in de masterfase voor de specialisatie ‘Spatial Planning & Watermanagement' om me nog verder ‘onder te dompelen' in de wereld van water en ruimte.

> lees meer

Floor Speet

Water fascineert mij omdat het een sterke kracht is uit de natuur. Na mijn Bachelor Civiele Techniek heb ik dan ook gekozen voor de Master Watermanagement. Grote projecten in de civiele techniek leken me leuk en daarnaast komen er verschillende disciplines samen in deze master.

> lees meer

Dennis Gardien

Ik heb Watermanagement gestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam. Tijdens mijn studie had ik al eens gehoord van het Nationaal Watertraineeship en toen ik afgestudeerd was heb ik mij aangemeld.

Ik werk nu als waterkwaliteit- en drukcontroller bij Dunea in Zoetermeer.

> lees meer

Arjen Francke

Al tijdens de middelbare school trok water me aan. Ik was niet specifiek geïnteresseerd in de techniek van zuivering of waterbouw, maar meer in het hele plaatje van het beheer en gebruik van water.

> lees meer

Ariet Kieskamp

Tijdens de Bachelor Biologie was ik erg geïnteresseerd in het wateraspect. Daarom ben ik daarna de Master Transnational Ecosystem-based Water Management gaan volgen. Ik heb tijdens deze Master stage gelopen bij de Unie van Bosgroepen en omdat zowel zij als ik enthousiast werden van het Nationaal Watertraineeship ben ik er sinds oktober 2014 werkzaam als trainee.

> lees meer

Douwe Terpstra

Ik heb Land en Watermanagement gestudeerd aan de Van Hall Larenstein, met als afstudeerrichting Inrichting en Waterbeheer. Daarna ben ik op zoek gegaan naar een baan en kwam zo bij het Nationaal Watertraineeship terecht.

> lees meer

Lars Visser

Na mijn studie Technische Bedrijfskunde ben ik bij het Gronings waterbedrijf terecht gekomen. Ik kreeg hier de mogelijkheid aangeboden om deel te nemen aan het Nationaal Watertraineeship en die kans heb ik natuurlijk niet afgeslagen.

> lees meer

Minke van Rossem

Na mijn Bachelor Milieuwetenschappen ben ik de Master Biotechnologie gaan volgen aan de Wageningen Universiteit. Tijdens mijn Master kwam het Nationaal Watertraineeship langs om wat te vertellen over het traineeship en dat sprak mij zo aan dat ik mijzelf ingeschreven heb. Ik werk nu als procestechnoloog bij GMB.

> lees meer

Peter Smorenburg

Ik heb de studie Civiele Techniek afgerond, met als afstudeerrichting Watermanagement. Mijn ambities lagen dus ook in de watersector. Na mijn studie ben ik vervolgens terecht gekomen bij het Nationaal Watertraineeship en ik ben nu aan het werk als projectmedewerker bij de Stichtse Rijnlanden. Ik draag daar bij aan het beperken van wateroverlast.

> lees meer

Sander Versluis

Tijdens mijn studie Watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam had ik al eens van het Nationaal Watertraineeship gehoord. Na de afronding van mijn studie en bij de zoektocht naar een leuke baan, kwam ik al snel weer bij het Nationaal Water Traineeship terecht. Ik ben inmiddels aan de slag als trainee Dijkbeheer bij Waternet. Ik help bij de gegevensoverdracht van dijkversterkingsprojecten vanaf 2004.

> lees meer

Chamo Bijlmakers

Ik ben geïnteresseerd geraakt in de watersector door mijn stages bij Waterschap Aa en Maas en Brabant Water Hydrocare. Mijn afstudeeronderzoek voor mijn studie Human Resource Management liep ik daarom bij H2O-job: het bemiddelingsbureau voor de watersector. Toen ter sprake kwam wat ik na mijn stage wilde doen, zei ik voor de grap: ‘Misschien schrijf ik me wel in voor het traineeship!'.

> lees meer

Friso Vos de Wael

Na mijn studie Internationaal Land- en Watermanagement ben ik bij het Nationaal Watertraineeship terecht gekomen. Als projectmanager van het valorisatieprogramma Deltatechnologie en Water zet ik me actief in op het versterken van de watersector. Dit doe ik door projecten te ontwikkelen waarbij een integrale samenwerking plaatsvind tussen publieke en private sector en door start-ups te ondersteunen.

> lees meer

Inge Muhlig

Ik heb de studie Internationaal Land- en Watermanagement gedaan aan de Wageningen Universiteit. Nadat ik een jaar op zoek was naar een baan, en ondertussen aan verschillende projecten meedeed, kwam ik bij het Nationaal Watertraineeship terecht.

Nu ben ik watercoördinator bij Gemeente Westland.

> lees meer

Jan Jetze Zandstra

Ik werk nu als asset engineer bij Dunea. Ik hou me bezig met het evalueren van conditiemetingen van gietijzeren leidingen. Daarnaast ben ik als projectleider bezig met het verbeteren van waterkwaliteit. Ik heb ook een rekentool ontwikkeld voor aansluitleidingen. Hier komt niet alleen vloeistofdynamica bij kijken, maar ook regels waar aan voldaan moet worden.

> lees meer

Jasper Luiten

Na mijn Bachelor Internationale Betrekkingen & Internationale Organisaties heb ik de Master Political Science gevolgd. Binnen zowel mijn Bachelor als Master heb ik me gefocust op grensoverschrijdend waterbeheer vanuit een politiek-economisch perspectief. Een complex geheel. Na mijn afstuderen ben ik eerst gaan werken bij een internationale organisatie op gebied van internationale veiligheid. Na het aflopen van het contract en opnieuw op zoek moest naar werk kwam ik onverwacht terecht bij de Unie van Waterschappen. Een toevalstreffer!

> lees meer

Judith Muis

Tijdens mijn Master Biomedische wetenschappen heb ik in mijn module Policy een korte opdracht over medicijnresten in water gedaan voor de Unie van Waterschappen. Ik vond dit zo interessant dat ik mijn afstudeeronderzoek daar ook op heb gericht. Omdat ik graag verder wilde in de watersector ben ik daarna bij het Nationaal Watertraineeship terecht gekomen.

> lees meer

Kyra Huang

Na mijn Bachelor Fysische Geografie heb ik de Master Hydrologie aan de Universiteit Utrecht gevolgd. Tijdens mijn stage had ik toen al eens gehoord over het Nationaal Watertraineeship. Ik vond het traineeship goed aansluiten bij mij en heb me daarom ingeschreven.

> lees meer

Natasja Fraters

Tijdens mijn Bachelor in Leeuwarden hoorde ik voor het eerst van het Nationaal Watertraineeship. Na mijn Master Bioprocestechnologie aan de Wageningen Universiteit kwam ik de mensen van het traineeship opnieuw tegen, naar aanleiding daarvan heb ik mijn CV gemaild en ben ik uitgenodigd om te solliciteren. Doordat ik de groepsgenoten al goed leerde kennen en de functie waarop ik solliciteerde goed bij me past heb ik besloten bij het traineeship te blijven.

> lees meer

Stan van den Bosch

Ik ben altijd al nieuwsgierig geweest. Al van jongs af aan was ik geïnteresseerd in hoe de natuur werkt. Ik heb daarom voor de Bachelor Aardwetenschappen gekozen en heb daarna de Master Hydrologie afgerond. Na mijn studie heb ik ervoor gekozen om mijn werk bij Nelen & Schuurmans te combineren met het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Tine te Winkel

Na mijn Bachelor Aarde en Economie heb ik de Master Environmental Resource Management aan de VU Amsterdam gevolgd. Mijn afstudeeronderzoek heb ik gedaan bij Acacia Water, een adviesbureau die zijn basis heeft in het grondwater. Na mijn afstuderen ben ik hier blijven werken en kreeg ik na een jaar de kans om mee te doen aan het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Daan Henkens

Doordat ik al sinds de middelbare school geïnteresseerd ben in zowel maatschappelijke vraagstukken als in exacte vakken ben ik Milieuwetenschappen gaan studeren. Daarna heb ik de Master Sustainable Development gevolgd. Door mijn afstudeerstage bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vond ik een opdracht die perfect bleek te passen binnen het Nationaal Watertraineeship.

> lees meer

Elize van Reenen

Na de Bachelor Biologie en Master Ecological management of catchments aan de VU Amsterdam kwam ik met het Nationaal Watertraineeship in aanraking. Ik werk nu als adviseur watersysteem bij waterschap De Dommel. Ik hou me hier bezig met allerlei taken. Zo ben ik coördinator voor projecten met het buitenland, ben ik betrokken bij het initieren van innnovatieve trajecten en ben ik facilitator bij vergaderingen.

> lees meer

Joost Aloserij

Na het behalen van mijn Bachelor Land- en Watermanagement en Master Fysische Geografie ben ik gestart als trainee bij het Netherlands Water Partnership (NWP). Het NWP ondersteunt de Nederlandse Watersector bij export en internationale samenwerking.

> lees meer

Riewert van Doesburgh

Na mijn master robotica aan de TU in Delft ben ik aan de slag gegaan bij Croon Elektrotechniek. Als aanvulling op het traineeship van Croon ben ik na een half jaar begonnen met het National Watertraineeship. Ik zocht namelijk naar iets extra's bovenop op mijn takenpakket en kreeg toen de mogelijkheid om mee te doen aan dit traineeship. Die kans heb ik natuurlijk met beide handen aangegrepen!

> lees meer

Leon van Hamersveld

Leon van Hamersveld begon in 2012 als watertrainee bij Eijkelkamp. Hoe gaat het nu met hem, een paar jaar later? En hoe kijkt hij terug op zijn deelname aan het traineeship?

> lees meer