De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Daan Henkens

Daan Henkens

Waterschapsbedrijf Limburg

Doordat ik al sinds de middelbare school geïnteresseerd ben in zowel maatschappelijke vraagstukken als in exacte vakken ben ik Milieuwetenschappen gaan studeren. Daarna heb ik de Master Sustainable Development gevolgd. Door mijn afstudeerstage bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden vond ik een opdracht die perfect bleek te passen binnen het Nationaal Watertraineeship.

Ik heb gewerkt aan een onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer (STOWA). Ik hield me hier bezig met bodemdaling in laagveengebieden; een complex probleem waarin allerlei vakgebieden bij elkaar komen. Mijn taak was vooral het uitzoeken van de consequenties van bodemdaling voor de waterbeheerskosten. Dit heb ik samen met diverse waterschappen gedaan. Daarnaast was ik veel bezig met het schakelen tussen de grote lijn van het project en het werk van de betrokken specialisten. Na een jaar was dit project afgerond en nu ben ik werkzaam bij het Waterschapsbedrijf Limburg, waar ik werk aan een langetermijnvisie voor de afvalwaterketen in de regio Venlo. Ook ben ik bezig met een verkenning naar de kansen voor een traineeship voor de bodemsector.

Door het Nationaal Watertraineeship heb ik geleerd verder te kijken dan inhoudelijke vaardigheden. Ik heb geleerd om uiteenlopende persoonlijkheden te waarderen en om initiatief te nemen in mijn werk. Ook vind ik de persoonlijke coaching erg zinvol. Hier wordt je door scherpe vragen aan het denken gezet over je eigen karakter en hoe je dat het beste kunt inzetten.

Daan is inmiddels alumnitrainee. Hij was trainee van oktober 2013 tot oktober 2015.


Tine te WinkeloverzichtElize van Reenen