De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Trainee Iris

Werk met jouw talent

Stan van den Bosch

Werk met talent

David-Jan Smeenge

David-Jan Smeenge

WDO Delta

Als geotechnisch specialist aan de slag bij Waterschap Groot Salland. David-Jan Smeenge vindt het, na zijn HBO opleiding Civiele Techniek, een mooie eerste stap in zijn loopbaan. David Jan: ‘Ik ben half juli begonnen en leer nu al heel veel. De sfeer op het waterschap is goed. Iedereen waar ik mee samenwerk is bereid me te helpen.

Werken en leren, of leren en werken?

David-Jan heeft zin in het traineeship: ‘In oktober beginnen de trainings- en coachingssessies met de andere trainees van mijn groep. Daar verwacht ik veel van te leren. Ik zou bijvoorbeeld willen leren hoe ik beter kan omgaan met stress op de werkvloer. Maar het belangrijkste voor mij, en daarom heb ik voor dit traineeship gekozen, is dat ik een beeld kan krijgen van de hele watersector. Na mijn studie wilde ik niet door blijven leren, maar welke baan in de watersector het beste bij mij zou passen, wist ik ook nog niet. Het traineeship zorgt voor een mooie balans tussen verder leren en werkervaring opdoen. Zo kan ik er denk ik het beste achter komen waar mijn talenten liggen. Ik denk ook dat de contacten die ik de komende twee jaar opdoe de kans vergroten dat ik straks iets ga doen waar echt mijn passie ligt.

Dat dat allemaal maar goed gaat!

‘Mijn vader is boer, dus ik had al vroeg door dat het belangrijk is om op de goede plek, op het juiste moment voldoende water te hebben. Bovendien woonden we in de polder en zag ik geregeld een sluis met een verval van zes meter. Dan ga je je toch eens achter de oren krabben. Dat dat allemaal maar goed blijft gaan!'

Grote dingen

Ik wist al lang dat ik een technische studie wilde doen. Grote dingen zoals bruggen en kunstwerken vond ik het mooiste. Vandaar dat het Civiele Techniek werd. In mijn derde jaar liep ik stage bij Witteveen+Bos, op de afdeling Kusten, Rivieren en Landaanwinning. Dat was leuk, maar ik wil niet alleen maar achter een scherm zitten ontwerpen. Daarom heb ik nog twee minors gedaan bij Windesheim: een minor Watermanagement en een minor Constructief Ontwerpen. Daarbij kwamen ook hydrologie en geotechniek aan de orde. Met nu het Watertraineeship er nog bij, denk ik dat ik een goede start maak.

David-Jan is trainee van oktober 2015 tot oktober 2017.


Andrej FedorovskijoverzichtEls van Suijlekom