De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Noortje Dekkers

Trainee Noortje

Unie van Waterschappen

We hebben nog heel veel te doen om onze leefomgeving in te richten op wateroverlast, hittestress, droogte en overstroming maar... hoe hoog moet het water eigenlijk in de straten komen te staan voordat er eens noodzaak gevoeld wordt voor maatregelen? Bij de Unie van Waterschappen richt ik mij op kennisuitwisseling tussen waterschappen en gemeenten om klimaatadaptatie op een hoger en acuter level te brengen. Ook houd ik me bezig met het op een gebruiksvriendelijke manier inzichtelijk maken van meetgegevens van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Gegevens verzamelen is belangrijk, maar het is de kunst om vervolgens van een heleboel data naar toepasbare kennis te komen.

Ik studeerde Milieu-maatschappijwetenschappen aan de Universiteit van Utrecht en koos daarna voor de master Environmental Sciences aan Wageningen University met als specialisatie Integrated Watermanagent. Vóór deze tijd ronde ik de studie Communicatiemanagement aan de Hogeschool Utrecht af. Er bestaat een taoïstisch gezegde dat luidt ‘we kunnen onze weerspiegeling niet zien in stromend water'. Voor mij is het een reden om deel te nemen aan het Nationaal Watertraineeship; het laat mij stil staan bij de weg die ik afleg. Het geeft me een handvat om van een afstand naar mijzelf en situaties te kijken en goed te begrijpen wat er gebeurde en vooral, hoe hiervan te leren in de toekomst. Het leert me te handelen vanuit mijn kwaliteiten en deze kracht in te zetten voor de uitdagingen die op mijn pad komen.

Noortje is trainee van april 2016 tot april 2018.


Karin Bertens ZorzanooverzichtJessica van Grootveld