De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Sam Fiers

Sam

Ik heb na mijn MBO-studie Watermanagement verder gestudeerd aan Van Hall Larenstein en de HAS op het gebied van Management van de Leefomgeving. Tijdens mijn afstudeeronderzoek kwam ik het Nationaal Watertraineeship tegen. De combinatie van werken en persoonlijke ontwikkeling sprak me zo aan dat ik me heb ingeschreven.

Ik ben aan de slag gegaan als assistent projectleider bij Waterschap Limburg. Ik nu vooral bezig met voorbereiding, afronding en overdracht van beekherstelprojecten. Tijdens mijn werkdagen heb ik bijvoorbeeld afspraken met aannemers over het verlopen van werkzaamheden en maak zo nodig aanpassingen. Daarnaast ben ik bezig met een document betreffende de projectoverdracht, waarin ik een plan maak voor het onderhoud van de uitgevoerde werkzaamheden en bijbehorende afspraken met de stakeholders in het gebied.

Het Nationaal Watertraineeship zorgt dat de stap tussen studie en werken wat minder groot is. Tijdens het werk heb je het vaak druk, maar door het traineeship wordt je gedwongen om jezelf ook op persoonlijk vlak verder te ontwikkelen. Deze persoonlijke ontwikkeling kun je vervolgens op de werkvloer weer goed gebruiken en toepassen.

Sam is trainee van oktober 2015 tot oktober 2017.Rozemarijn NeefjesoverzichtTom Scholten