De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Steven Menkveld

Steven

Waterschap De Dommel

Water interesseert me omdat het een groot deel van het landschap om ons heen gevormd wordt door water en alles wat leeft op aarde water nodig heeft. Mijn interesse voor water kwam ook terug in mijn Bachelor Bodem, Water en Atmosfeer en mijn Master Soil & Ecosystem Hydrology aan de Wageningen Universiteit. Tijdens mijn afstuderen maakte ik voor het eerst kennis met het Nationaal Watertraineeship. Na mijn studie kreeg ik een baan als hydroloog aangeboden bij waterschap de Dommel.

Ik heb toen aangegeven dat ik graag mee wilde doen aan het traineeship en na een jaar werken was hier gelukkig ruimte voor.

Als adviseur hydrologie houd ik me bezig met verschillende projecten van het waterschap. Zo ben ik bezig met een beekherstelproject in de Kleine Beerze en bij de ontwikkeling van een instrumentarium voor het maken van grondwatermodellen in ons beheersgebied. Verder help ik ook bij hydrologische vraagstukken op het gebied van vergunningverlening, beheer en onderhoud en externe planvorming.

Tot nu toe bevalt het Nationaal Watertraineeship me goed. Het is fijn om in een groep te zitten met anderen die aan het begin van hun carrière staan. Verder geeft het traineeship de mogelijkheid om verder te kijken dan je eigen werkgever. Maar vooral belangrijk is ook de persoonlijke ontwikkeling, wat je ook weer meeneemt en toepast op het werk.

Steven is trainee van april 2015 tot april 2017.


Vivian van NassouoverzichtRob Sjoukes