De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Tom Overgaauw

Trainee Tom

Waterschap de Dommel

Na het afronden van mijn studie Watermanagement en een prachtige rondreis door Zuidoost-Azië ben ik opzoek gegaan naar een baan in de watersector. Werken in de watersector boeit mij enorm vanwege de toenemende klimaatproblematiek.

Het veranderende klimaat heeft grote gevolgen voor de waterhuishouding. Hierdoor liggen op dit moment grote opgaven in de watersector en zullen we samen moeten zoeken naar innovatieve toepassingen om de negatieve effecten van klimaatverandering te minimaliseren en kansen te benutten. Vraagstukken die met dit onderwerp te maken hebben, vragen om creatieve oplossingen en hier denk ik dan ook graag aan mee. Het mooie aan dit vakgebied is dat de oplossingen die je bedenkt, bijdragen aan een schonere, mooiere of veiligere leefomgeving waar iedereen profijt van heeft.

Na het zoeken naar een passende functie ben ik terecht gekomen bij het Waterschap De Dommel. Hier heb ik een traineeship externe planvorming aangeboden gekregen. De Dommel heeft bij eerdere trainees aansluiting gezocht met het Nationaal Watertraineeship (NWT) en vroeg of ik hier ook interesse in had. Zelf had ik al gehoord van het NWT en heb tot nu toe alleen nog maar lovende verhalen gehoord over het programma. Daarom vond ik het leuk om te horen dat het waterschap aansluiting wil zoeken. Ik zie dit programma als unieke kans om naast vakinhoudelijke kennis op te doen, mijzelf ook persoonlijk te ontwikkelen en mijn netwerk te vergoten.

Tom is trainee van oktober 2016 tot oktober 2018.


Joanne de JongeoverzichtAmy Maduro