De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Trainee Iris

Werk met jouw talent

Stan van den Bosch

Werk met talent

Programma

Het Nationaal Watertraineeship is een speciaal voor de watersector ontwikkeld programma van twee jaar. De trainees werken in die periode vier dagen per week als junior medewerker bij een organisatie in de watersector. De vijfde dag is een traineedag, bedoeld voor persoonlijke ontwikkeling en projecten.

Persoonlijk Leiderschaps Programma

Tijdens de traineedag bieden we de Watertrainees een Persoonlijk Leiderschaps Programma (PLP). Dat programma hebben we ontwikkeld met Jet Centeno (Centeno Coaching) en Eveline van der Giessen (People's Connection). Het PLP is gericht op zelfmanagement, persoonlijke ontwikkeling en de ontwikkeling van verschillende competenties van de trainees.

Het PLP-programma bestaat uit:

  • Trainingen
  • Coaching
  • Intervisie

Een persoonlijke coach begeleidt de trainees hierbij. Samen stellen ze een Persoonlijk Ontwikkelings Plan op. Het doel: spiegeling van het eigen gedrag en het vergroten van bewustzijn en inzicht. Ofwel: wie ben ik, wat wil ik en wat kan ik?

Uitdagende projecten

Daarnaast werken de trainees samen met andere trainees aan uitdagende projecten van verschillende opdrachtgevers. Daardoor leren ze niet alleen hun eigen organisatie kennen, maar ook andere organisaties binnen de watersector (en de bijbehorende specifieke uitdagingen).

Sectorverkenning

In het tweede jaar van het Nationaal Watertraineeship hebben de trainees het onderdeel Ontdek de Sector. Hierin hebben zij ruimte om de diverse samenwerkingen en congressen binnen de sector te ontdekken, zetten ze zich in voor een zelf te organiseren netwerkevent en organiseren ze een persoonlijk netwerkgesprek.
Dit biedt niet alleen de trainees die op dat moment het onderdeel doorlopen een unieke blik in de sector, ook de andere trainees profiteren hier natuurlijk van mee.

Het gehele programma

Ieder jaar van het traineeship bestaat uit zo'n 40 traineedagen. Deze 80 dagen worden ongeveer als volgt ingedeeld:

  • 30 trainingsdagen
  • 48 projectdagen
  • 5 dagen voor ‘Ontdek de sector'
  • 7 dagen voor coaching en intervisie.

Daarnaast is er uiteraard ruimte voor netwerken en sociale evenementen.

Jaar 1

In het eerste jaar van het traineeship ligt de nadruk op zelfmanagement en communicatie. Ook personal branding, teamwork en adviesvaardigheden staan op het programma. Daarnaast volgen de trainees een training projectmanagement. Dit zetten zij in de praktijk in tijdens twee projecten die ze uitvoeren in teamverband.

Jaar 2

In het tweede jaar ligt de focus op gedrag en organisatie binnen de watersector. De trainees volgen onder andere trainingen timemanagement, resultaatgericht communiceren, netwerken en persoonlijke slagkracht. Naast wederom twee projecten zetten de trainees zich in voor Ontdek de Sector.

Na het traineeship

Na het doorlopen van het traineeship kan de trainee zich vanuit persoonlijk leiderschap en de opgedane kennis en vaardigheden profileren als een breed georiënteerde, zelfsturende professional binnen de watersector.

> Programma
Lees hier over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Deelnemende organisaties
Door het hele land en vanuit alle hoeken van de watersector doen organisaties mee met het NWT! Ontmoet onze opdrachtgevers.

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier de projectverslagen!

> Ontdek de sector
Ook netwerkorganisaties, politiek, congressen én beurzen vormen een actieve watersector in Nederland. Kennismaken met deze netwerken en belangrijke personen is ook onderdeel van het NWT.

> Mensen achter het NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.