De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Aanpak Duurzaam GWW

Project Unie van Waterschappen

Unie van Waterschappen

Door het tekenen van de Green Deal Duurzaam GWW 2.0 op 17 januari heeft Unie van Waterschappen de taak om het gebruik van de Aanpak Duurzaam GWW te stimuleren. De Aanpak Duurzaam GWW zorgt er door middel van 4 instrumenten (o.a. CO2-prestatieladder en Ambitieweb) voor dat het geven van duurzaamheidsprikkels in projecten over 4 jaar een integraal onderdeel is van alle GWW-projecten van de waterschappen. Deze Green Deal is niet alleen getekend door de waterschappen, maar ook door andere overheidsorganisaties en marktpartijen zoals aannemers en ingenieursbureaus. Hiermee is afgesproken om in 2020 in alle GWW projecten verantwoord om te gaan met grondstoffen en materialen.

De Aanpak Duurzaam GWW is momenteel nog geen gemeengoed voor de waterschappen en er is een duidelijke behoefte aan kennis over de toepassing van de Aanpak Duurzaam GWW. Met de projectgroep wordt een onderzoek gedaan naar de manieren waarop de Unie van Waterschappen ervoor kan zorgen dat kennis over het toepassen van de Aanpak GWW geborgd, gedeeld en hergebruikt wordt door de waterschappen. Het uiteindelijke doel hiervan is dat de Aanpak Duurzaam GWW eenvoudiger en vaker toepast kan worden door de waterschappen, zodat de duurzaamheidsdoelstellingen van de waterschappen behaald kunnen worden.

Projectteam en opdrachtgever

Olle de Geest
Peter Hopman
Marijn Korndewal
Floor Speet

Opdrachtgever: Unie van Waterschappen

Dit project wordt uitgevoerd van januari - april 2017.


De Privacy Piraten: Be...overzichtDe innovatie in de pra...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.