De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Assetmanagement GMB: Een eerste aanzet

Project GMB assetmanagement

GMB

Jan de Vries, Britt van Loon, Maurice van de Merwe, Reinier Veldman en Erwan Verkaart voerden dit project uit voor de Betuwse aannemer GMB. Het doel van het project was: Een eerste aanzet geven voor Assetmanagement als product voor GMB.

De aanleiding

De opdrachtgever, GMB, biedt duurzame oplossingen op het gebied van water, energie en grondstoffen. GMB heeft kennis in huis van watertechnologie, beton- en industriebouw, infratechniek, installatietechniek en gespecialiseerde technieken zoals rioleringstechnieken en milieuwerken. Als familiebedrijf met circa
400 medewerkers is GMB een klantgerichte en flexibele organisatie. Voor de realisatie van de duurzame oplossingen kent GMB een drietal werkmaatschappijen, te weten GMB BioEnergie, GMB Services en GMB Civiel.

Om beter aan te kunnen sluiten bij de toekomstige wensen van klanten is er door de trainees vanuit de organisatie gekeken om het assetmanagement in te kunnen bedden in de organisatie, en te kijken op wijze dit binnen de organisatie past.

Gedurende 11 dagen zijn te trainees bezig geweest met het opstellen van een tweetal documenten. Het eerste document geeft een handreiking over de inbedding van assetmanagement binnen de 7 zekerheden van GMB. Het tweede document bevat een routekaart voor implementatie voor assetmanagement binnen GMB.

Werkwijze

Het project is gestart met het opstellen van een heldere vraagstelling. Hierna is er duidelijk afgebakend welke onderdelen wel en niet werden behandeld. Na de afbakening zijn een projectplan en een planning in combinatie met een productoverzicht opgesteld. Vervolgens zijn onder andere de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:
• Een literatuuronderzoek naar assetmanagement
• Het spelen van het Assetmanagement spel ontwikkeld door Hoogheemraadschap van Rijnland.
• Een inventarisatie van hoeverre Assetmanagement aansluit bij GMB, en de bedrijfsfilosofie van de 7 zekerheden van GMB.
• Een "Tour du GMB": Een ronde langs verschillende projecten van GMB om een beeld te krijgen van het bedrijf.

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat twee maal gepresenteerd. Een eerste maal intern binnen GMB voor de vestigingsdirecteuren, en tweede maal aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de hele watersector.
De volgende producten zijn opgeleverd aan de opdrachtgever.
• Een theoriedeel assetmanagement, met hierin een definitie van Assetmanagement voor GMB, een overzicht van de gewenste rollen binnen GMB en de inbedding van het assetmanagement in de 7
zekerheden van GMB.
• Een routekaart voor implementatie van het assetmanagement binnen GMB.
• Een dossier met daarin alle relevante gevonden informatie.

Update 2017

De eerste paar maanden na afloop van het traineeproject is er tijd ingestoken om verder te gaan met het project en assetmanagement te implementeren. Dit bleek echter te risicovol, omdat het niet goed ging in de bouw en nieuwe dingen altijd risico's met zich meebrengen. Nu, 3 jaar later, wordt er weer gesproken over assetmanagement binnen het bedrijf. Als zich de kans voordoet om assetmanagement alsnog te implementeren dan kan het traineeproject als springplank dienen.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Jan de Vries, Britt van Loon, Maurice van de Merwe, Reinier Veldman en Erwan Verkaart

Dit project is uitgevoerd bij GMB januari-april 2013


Het effectief waarborg...overzichtPutmanagement: hoe ric...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.