De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Bestrijdingsmiddelen meten in ondiep grondwater

Brabant Water

Voorkomen is beter dan genezen. Dit geldt ook voor bodem- en grondwaterverontreinigingen bij het produceren van drinkwater uit een grondwaterbron. Door de lange reistijd in de bodem, moeten mogelijke verontreinigingen in het grondwater tijdig kunnen worden gesignaleerd. In dit project staat het meten van bestrijdingsmiddelen centraal.

Brabant Water wil graag een beeld vormen van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in het ondiepe grondwater. Momenteel wordt dat gedaan door jaarlijks op 20 locaties een grondwatermonster te nemen en deze te analyseren. Maar wat als hier nu een stof gemeten wordt die schadelijk is voor de mens? Dan kan aan de hand van deze waarneming actie ondernomen worden zodat de verontreiniging zich niet richting de pompputten verspreid. Ook zou het gebruik van deze bestrijdingsmiddelen aangescherpt kunnen worden.

Het college van toelating gewasbeschermingsmiddelen (CTGB) bepaald welke middelen gebruikt mogen worden en welke niet. Om als drinkwaterbedrijf hier een stem in te hebben, is het van belang om bevindingen en metingen goed te onderbouwen. Kortgezegd moet je kunnen zeggen waar het bemonsterde water vandaan komt.

Resultaat

Het projectteam heeft voor de 20 meetpunten uitgezocht wat voor water hier bemonsterd wordt, en welk gewas daar aan gekoppeld kan worden. Aan de hand van opgestelde factsheets is de conclusie getrokken dat het meetnet grotendeels voldoet maar dat er hier en daar ook haken en ogen aanzitten. Een belangrijk gemis is een overzicht van gewassen en welke bestrijdingsmiddelen daarop gebruikt worden. Het opstellen van dit overzicht is één van de aanbevelingen die het projectteam heeft gedaan.

Reactie opdrachtgever

De opdrachtgever vanuit Brabant Water is tevreden met het resultaat. "In de eerste dagen van het project was het team nog zoekende naar de invulling, en wilden ze vooral heel veel dingen uitzoeken. Wat ze zelf ook geleerd hebben is dat je soms bepaalde informatie niet kunt krijgen en verder moet door aannames te doen of door genoegen te nemen met de informatie die er wel is. Toen ze dit eenmaal doorhadden hebben ze in korte tijd veel gedaan en iets neergezet waar Brabant Water mee verder kan."

Projectteam

Arjen Kort
Frank Tibben
Anne Spoor
Sam Fiers
Nienke Lips

Dit project is uitgevoerd van januari - april 2017.


Waterkwaliteits-app om...overzichtGebiedsbeheer 2.0


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.