De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Betaalbaar droge voeten blijven houden

Project Tauw assetmanagement

Tauw

Lodewijk Biemond, Judith Coenen, Maarten Slot en Werner Weeink voerden dit project rondom het thema ‘assetmanagement' uit voor de Business Unit Waterbouw van Tauw.

De aanleiding

Assetmanagement gaat over het systematisch beheer van objecten gedurende de gehele levenscyclus tegen de laagste kosten. De opdracht is toegespitst op gemalen in gebruik bij de waterschappen.

De vier doelen waren:
1. Inzicht verkrijgen in de huidige assetmanagementstrategie binnen de Nederlandse waterschappen.
2. Het inventariseren van de behoefte en de verwachtingen om deze strategie te optimaliseren.
3. Het organiseren van een workshop met betrokkenen.
4. Het doen van voorstellen om assetmanagement voor gemalen en kunstwerken te optimaliseren.

Gedurende 11 vrijdagen hebben de trainees, samen met werknemers van de verschillende waterschappen, de assetmanagement startegie in beeld gebracht. De zwakke en sterke punten zijn tijdens een workshop met deelnemers uit de watersector bloot gelegd.

Werkwijze

Het project is gestart met het opstellen van een projectplan en tijdsplanning.
Vervolgens zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:

  • Een literatuuronderzoek naar assetmanagement in de publieke en private sector.
  • Gesprekken met experts op het gebied van assetmanagement.
  • Het interviewen van, de op tactisch niveau verantwoordelijke, mensen voor het beheer en onderhoud bij zeven verschillende waterschappen.
  • Het organiseren van een workshop met deelnemers vanuit de waterschappen.

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de hele watersector.

Aan Tauw zijn de volgende zaken opgeleverd:

  • Assetmanagement strategie van 7 verschillende waterschappen in kaart gebracht door middel van interviews en bedrijfsbezoeken.
  • Tegelijkertijd de behoeften en verwachtingen van deze waterschappen met betrekking tot assetmanagement geanalyseerd.
  • Een workshop met waterschappen, Rijkswaterstaat, advies- , inspectie- en ingenieursbureaus waarin de huidige stand van zaken en het realiseren van toekomstvisie centraal stonden.
  • Aan de hand van deze interviews, bezoeken en workshops zijn de faal- en succesfactoren voor de invoering en de optimalisatie van assetmanagement binnen de watersector geanalyseerd en in kaart gebracht.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Lodewijk Biemond, Judith Coenen, Maarten Slot en Werner Weeink

Dit project is uitgevoerd bij Tauw januari-april 2012


Hemelwaterafvoer Struc...overzichtSamenwerken in een reg...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.