De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Betere meldingen, beter rioolbeheer

Project Gemeente Westland rioolbeheer

Gemeente Westland

Britt van Loon, Eelco van der Pal, Trude Rutgrink en Joost Nelissen voerden dit project uit voor de gemeente Westland. Het doel van het project was door middel van betere meldingen, betere plannen te maken en zo doelmatiger te beheren.

De aanleiding

Meldingen van burgers betreffende de riolering zijn van belang bij het maken van analyses en nieuwe rioleringsplannen. Bij Gemeente Westland heerst het gevoel dat de kwaliteit van de binnengekomen meldingen omhoog kan door de burger de juiste vragen te stellen bij het doen van een melding. Door de meldingen te verbeteren kan adequater worden gehandeld bij het oplossen van het probleem en kunnen analyses achteraf beter en sneller lopen.

Hiervoor moet een compacte set vragen worden opgesteld die specifieke informatie uit de melding van de burger haalt. Door middel van het afstemmen van de vragen op de feiten die nodig zijn voor gebruikers en het maken van toekomstige plannen is hiermee een begin gemaakt voor beter beheer, betere meldingen en doelmatigere investeringen.

Werkwijze

Het project is gestart met het opstellen van een projectplan en tijdsplanning.
Vervolgens zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:

  •  Inventariseren huidige meldingssystemen; op welke wijze komen meldingen nu binnen? Wat zijn daar de voor- en nadelen van?
  •  Analyseren binnengekomen meldingen op inhoud; welke zaken vermelden burgers nu?
  •  Analyseren wensen van de verschillende gebruikers van de meldingen door middel van interviews met alle categorieën gebruikers; medewerkers van het klantcontactcentrum, de verdelers van de meldingen, de uitvoerende en coördinerende medewerkers, de analisten, deze gebruikers hebben allemaal verschillende wensen.

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de hele watersector.

  • Overzicht van hoe burgers nu meldingen over riolering doen uitgedrukt in Wordles.
  • Inzicht in huidige proces afhandelen meldingen.
  • Nieuwe naamgeving voor meldingenonderwerpen en een nieuwe set standaardvragen.
  • Implementatie van de nieuwe standaardvragen.
  • Overdracht aan het Klantcontactcentrum van de gemeente.
  • Aanbevelingen over geconstateerde kansen:Koppelen van medewerkers van binnen- en Buitendiensten, Businesscase opstellen voor afhandeling Verstoppingen & Technische verbeteringen meldingenformulier.

Update 2017

De conclusies van het project zijn doorgevoerd. Hierdoor is de kwaliteit van de informatie verbeterd. Voor duurzame verbetering is echter wel ieder jaar herhaling nodig.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Britt van Loon, Eelco van der Pal, Trude Rutgrink en Joost Nelissen

Dit project is uitgevoerd bij Gemeente Westland januari-april 2013


Het ontwikkelen van po...overzichtBodemdaling in relatie...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.