De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Bodemdaling in relatie tot het huidige peilbeheer

Project Deltares bodemdaling en peilbeheer

Deltares

Heleen Kiela, Lodewijk Biemond, Werner Weeink, Erik Raaijmakers en Manon Wester voerden dit project uit
voor de Deltares. Het doel van het project was: inzichten te verwerven in de aspecten die bodemdaling
beïnvloeden. Het project is uitgewerkt aan de hand van twee bestaande cases.

De aanleiding

Bodemdaling is in de Nederlandse Delta een gegeven. Dit gegeven is met de huidige klimatologische ontwikkelingen een groot aandachtspunt geworden. Een stijgende zeespiegel met een dalende bodem in een land vol water; dat is een optelsom die geen ideale uitkomst beloofd. Om in de toekomst de gebiedsfuncties en leefomstandigheden te garanderen zal een plan van aanpak moeten komen over hoe we met dit probleem om dienen te gaan.

Aan de hand van het Integrated Assessment Framework dat is ontwikkeld door Deltares zijn de twee bestaande cases Subcoast Almere en Waternet en Flexibel Peilbeheer voor Veenweide gebied Muyeveld geanalyseerd op het onderwerp bodemdaling.

Met het framework is hier in 4 stappen op drie lagen gekeken (die elkaar onderling beïnvloeden). De 4 stappen zijn: driving forces (oorzaken), impacts, risico's, responses en solutions. Het drie lagen model vormt zich uit de ondergrond, de netwerken (infrastructuur) en de occupatie-laag.

Werkwijze

Het project is gestart met het opstellen van een projectplan en tijdsplanning. Vervolgens zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:

 • Literatuuronderzoek aangaande het Integrated Assessment Framework
 • Literatuuronderzoek aangaande de twee bestaande cases
 • Het interviewen van verschillende betrokken partijen
 • De meerdere stappen en lagen verwerken in tabelvorm
 • Analyseren en inpassen van de juiste gegevens op de juiste plek
 • Het bepalen van terugwerkende krachten en analyseren van de doorwerkende krachten op de verschillende niveaus.
 • Maken van stroomdiagrammen voor een visuele inpasbaarheid entoegankelijkheid van de conclusies

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de hele watersector.

 • Twee uitgewerkte cases voor bodemdaling aan de hand van het Integrated Assessment Framework
 • Inzichten in zowel stedelijk als landelijke gebied aangaande peilbeheer en bodemdaling
 • Een overzicht van de huidige verantwoordelijkheden en consequenties wat dat betreft
 • Een Nederlands en een Engels rapport
 • Een aanzet tot de uitwerking van meerdere cases volgens dergelijk stappenplan
 • Een overzicht van kennisleemte en ontbrekende gegevens welke een aanvulling kunnen zijn om tot verdere inzichten te komen voor een toekomstig beleid.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Heleen Kiela, Lodewijk Biemond, Werner Weeink, Erik Raaijmakers en Manon Wester

Dit project is uitgevoerd bij Deltares juli-oktober 2012


Betere meldingen, bete...overzichtPotentieonderzoek koud...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.