De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Schiphol op zee?

Boskalis

Eerst de discussie beter aanvliegen

Mede dankzij Schiphol groeit Amsterdam als een tierelier. Ondertussen zitten we op deze luchthaven ruim aan 500.000 vliegbewegingen per jaar en het mogen er tot 2023 niet meer worden. Dit leidt tot een levendige discussie: hoe moet dat in de toekomst? Moeten we Schiphol verplaatsen naar zee?

Vier trainees van het Nationaal Watertraineeship (NWT) doken voor Boskalis in een fundamentele eerste vraag: ‘Hoe bepaal je eigenlijk of een mainport zoals Schiphol überhaupt noodzakelijk is voor het Nederland van de toekomst?’

Politiek economische discussie

Boskalis is een grote aannemer en hoewel er inmiddels al heel wat onderzoek gedaan is naar de mogelijkheden van een Schiphol op zee, heeft het bedrijf hiertoe nog geen opdracht gekregen. Of het in de toekomst mogelijk zover komt blijft ook nog even de vraag. Merijn: “Het is bekend dat Nederland voor een groot deel van import en export leeft, maar groeit onze economie onvoldoende als Schiphol niet wordt uitgebreid? Binnen ons project hebben we met name gezocht naar het antwoord op deze basale vraag.”

Zoveel mensen, zoveel meningen

Om meer inzicht te krijgen in de situatie sprak de groep met een tiental betrokkenen en deskundigen, waaronder economen, vliegtuigeconomen, bestuurskundigen en omwonenden van Schiphol over de economische belangen van Schiphol, de overlast voor de omgeving, mogelijke oplossingen voor het mobiliteitsvraagstuk en de noodzaak voor groei van de luchthaven. Van alle verzamelde meningen en visies werd een mindmap gemaakt en zo bleek al snel dat de meningen sterk uiteenliepen.

Zoals te verwachten was, zijn omwonenden tegen uitbreiding van Schiphol, terwijl het bedrijfsleven juist pleit vóór een uitbreiding. Opvallend was dat er geen duidelijkheid bestaat over de noodzaak van uitbreiding bestaat echter geen consensus. Merijn: “Zelfs economen zijn het oneens. Sommigen zeggen dat uitbreiding van Schiphol nodig is als je economisch sterk wilt blijven, want “Schiphol en de economie versterken elkaar”. Anderen zeggen dat Schiphol sterk genoeg is en dat we de vraag naar goederentransport en zakelijke reizen kunnen opvangen met betere hogesnelheidslijnen op het land. Eén van de bevraagde economen keek naar Brussel en Kopenhagen. “Deze steden zijn ook economisch sterk zonder mainport, dus we hebben geen mainport zoals Schiphol nodig.””

De overheid is stil

Deze meningsverschillen duiden er volgens de traineegroep op dat er onvoldoende basis is om de discussie over een Schiphol op zee goed te kunnen voeren. Welke positie de overheid inneemt in de discussie werd goed voelbaar tijdens de projectpresentatiedag van het NWT in april. Op deze dag presenteerden twintig traineegroepen hun project. De groep van Boskalis nodigde de zaal met medetrainees en hun begeleiders uit voor een debat. De toehoorders werden verdeeld in omwonenden, het bedrijfsleven, Schiphol en KLM, en de overheid. De fictieve omwonenden zetten meteen hun hakken in het zand. De groep die het bedrijfsleven representeerde pleitte voor uitbreiding van de luchthaven, en de groep die de overheid vormde hield zich stil. “Dit beeld komt behoorlijk overeen met de praktijk”, zegt Merijn.  “Omwonenden willen gewoon minder overlast, het bedrijfsleven beargumenteert dat de concurrentiepositie van Nederland verzwakt raakt als Schiphol niet groeit en de overheid pendelt tussen deze belangen in. Doorgaans wil de politiek economische groei stimuleren, maar men wil kiezers die geluidsoverlast ervaren door Schiphol ook niet tegen zich in het harnas jagen. ”

Terug naar start

Duidelijk is volgens de traineegroep dat de meest basale vraag voor de discussie over het verplaatsen van Schiphol naar zee nog niet beantwoord is. We weten namelijk niet zeker of uitbreiding van Schiphol überhaupt nodig is voor onze economie. In Monopolytermen is dit dus typisch een gevalletje van ‘Ga terug naar start’, meent de groep. Merijn: “Het heeft weinig zin om te proberen onverzoenbare belangen te verenigen. Wij denken dat de partijen beter een ‘mutual gains approach’ kunnen adopteren. Als je, in plaats van vast te houden aan je eigen standpunten, iets meer begrip kunt opbrengen voor de andere standpunten en voor alle achterliggende belangen, kom je wellicht op nieuwe ideeën. Voor ons was het in elk geval leerzaam om de verschillende belangen die spelen bij zo’n complex vraagstuk van dichtbij te voelen.”

Meer weten?

Voor meer informatie over dit project kunt u contact opnemen met Merijn Janssen. Hij is te bereiken via merijn.janssen@boskalis.com.

 

 

 


Aquathermie beter benu...overzichtDuurzamer werken aan d...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.