De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Brandkranen: Wat moet je ermee?

Projectgroep Dunea - Brandkranen

Dunea

In het voorzieningsgebied van Dunea zijn per 1 januari 2016 8.000 brandkranen overbodig geworden, doordat de brandweer in de toekomst steeds meer gebruik gaat maken van andere blustechnieken. De jaarlijkse vergoeding die werd betaald voor het onderhoud van deze brandkranen is hiermee komen te vervallen. Zonder deze vergoeding zal Dunea zelf moeten opdraaien voor de onderhoudskosten, terwijl de functie van de brandkranen is weggevallen. De vraag is nu hoe Dunea het beste om kan gaan met deze overbodige brandkranen.

In principe zijn er twee opties te bedenken: laten zitten of verwijderen. Beiden opties hebben nadelige gevolgen: laten zitten kan op termijn een risico betekenen voor de leveringszekerheid en de waterkwaliteit, terwijl verwijderen grote financiële gevolgen heeft voor Dunea. In dit project is het aan ons om met een frisse blik vanuit andere invalshoeken naar het probleem te kijken en te komen met creatieve oplossingen. Deze worden samengevoegd in een strategie. Hiermee heeft Dunea meer mogelijkheden om met de overbodige brandkranen om te gaan.

Projectteam en opdrachtgever

Deelnemende trainees:
-Dennis Gardien (Dunea) Projectleider
-Lianne Koomen (Waternet/Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)
-Rob Sjoukes (Waterschap Brabantse Delta)
-Peter Smorenburg (Waterschap de Stichtse Rijnlanden)

Opdrachtgever: Dunea, Michael van den Boom

Dit project wordt uitgevoerd van juli - september 2016.


VICOEoverzichtNatuurbrand preventie ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.