De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Circulaire Economie bij decentrale overheden

Unie van Waterschappen

Deze opdracht is geformuleerd naar aanleiding van de investeringsagenda "Naar een Duurzaam Nederland". Het momentum om concrete stappen te zetten en verandering teweeg te brengen is nu! "Maar hoe?" vragen de koepelorganisaties VNG, IPO en UvW als het gaat om Circulaire Economie (CE).

Vind de gemeenschappelijke delers binnen de koepelorganisaties om samen op te trekken in de nationale ambitie "100% circulair in 2050" (oranje pijl in fig.1) door de ervaringen en behoeften van de leden omtrent de uitvoering van CE projecten en ambities op te halen (groene pijl in fig.1).


Op basis van interviews met vier clusters van decentrale overheden (een waterschap, provincie en twee gemeenten) beantwoordden we bovenstaande vraag. In de interviews hebben we naar een zestal factoren gevraagd: (1) de definitie CE,
(2) succesfactoren, (3) belemmeringen, (4) rol en ambitie,
(5) aanknopingspunten decentrale overheden en de (6) hulpvragen aan koepelorganisatie en het Rijk.

Resultaat

Het resultaat is tweevoudig. Enerzijds hebben bovenstaande zes aspecten inzicht gegeven in de gemeenschappelijke delers van de verschillende decentrale overheden m.b.t. de uitvoering van circulaire economie projecten en ambities. Op deze manier krijgen de koepelorganisaties een beeld waar de concretiseringsslag nodig is om CE projecten en ambities van decentrale overheden te faciliteren. Handig voor Unie's primaire taak: lobbyen voor de waterschappen bij de ministeries!

Anderzijds hebben we een samenwerkingsvorm geadviseerd (zie figuur 2) o.b.v. opgehaalde informatie (meer sturing, meer verbinden en meer kennisdelen) en vragen vanuit de koepelorganisaties zelf (hoe kunnen we samen optrekken in de nationale ambitie). Het advies is een Integrale taskforce ter ondersteuning van de Decentrale Overheden (DeO) in de CE opgave.

Hoe verder? Op dit moment mag ik verder met waar onze opdracht gebleven is. Mijn doel: een Circulaire Economie beweging creëren binnen de koepelorganisaties en bij de waterschappen om de relevante personen te overtuigen dat een Integrale Taskforce the best way to go is!

Projectteam

* Alisa Doornhof (Unie van Waterschappen, projectleider)
* Femke Hilhorst (Aveco de Bondt)
* Janin Rooijakkers (HH Hollands Noorderkwartier)
* Maik van der Wolf (Provincie Zuid-Holland)


Power to XoverzichtWaterkwaliteit: een ag...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.