De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

De innovatie in de praktijk

Projectgroep Waternet

Waternet‘

Binnen het beheergebied van Waternet schieten Warmte Koude Opslag installaties (WKO's) als paddenstoelen uit de grond, of in deze context beter gezegd; de grond in. Deze manier van het winnen van energie is duurzaam en Waternet werkt graag mee aan het stimuleren van deze vorm van duurzame innovatie. Echter, lozingen van WKO's bevatten hoge zoutconcentraties die schadelijk kunnen zijn voor het rioleringsstelsel en oppervlaktewater. Dit brengt met zich mee dat Waternet vaak een negatief advies moet afgeven bij aanvraag van een aanleg- en/of lozingsvergunning, daarom zoekt Waternet naar een mogelijkheid om het zoute spoelwater toch te kunnen lozen. De uitdaging zat in het opstellen van een organisatorisch, technisch en juridisch correct advies met draagvlak bij de stakeholders.

Resultaat

Een vijftal lozingsroutes zijn getoetst op technische toepasbaarheid, de juridische en financiële haalbaarheid, de realisatietermijn, het te verwachten draagvlak van de verschillende stakeholders en milieuaspecten. Daarmee zijn we tot een eenduidige en stimulerende beslisboom voor omgaan met chloridehoudende lozingen gekomen. Het is duidelijk dat dit probleem breed aangepakt moet worden, een uniforme manier van lozen is niet mogelijk (bijvoorbeeld alles in de riolering). De noodzaak is hoog en het is van belang om nú aan de slag te gaan.

We hebben in ons achterhoofd gehouden dat dit een probleem is dat landelijk speelt. De interesse kwam uit heel Nederland en de belangstelling voor de presentatie van de onderzoeksresultaten verraste ons positief. De presentatie van de eindresultaten hebben we gekoppeld aan een discussie gestructureerd d.m.v. stellingen om van de unieke samenstelling van de aanwezige stakeholders gebruik te maken en een blik op de toekomst te werpen. Zoals de opdrachtgever het verwoordde; ‘de bal is voor de goal gelegd, nu is het aan Waternet om hem er in te schoppen.

Reactie opdrachtgever

Ik ben blij met de frisse, neutrale blik die het projectteam heeft weten te handhaven; dat de andere stakeholders er ook zo over dachten bleek uit de complimenten na de presentatie. De grote belangstelling daarvoor en de daaropvolgende discussie heeft ervoor gezorgd dat het probleem op een eenduidige en stimulerende manier op de kaart is gezet, er is draagvlak gecreëerd en de kritische stakeholders hebben elkaar voor het eerst eens allemaal tegelijk kunnen zien en spreken..

Projectteam en opdrachtgever

De trainees die aan het project werkten:
•Frank Tibben (Waternet), Projectleider
•Sophie de Bruin (Hemels Advies & PBL)
•Arjen Kort (Brabant Water)
•Anne Spoor (Aveco de Bondt)
• Marloes van Nifterik (Waterschap De Dommel)

Opdrachtgever: Waternet, Peter Wassenaar

Dit project werd uitgevoerd van juli - september 2016

Frank heeft zijn project in een mooie pitch aan zijn medetrainees laten zien.


Aanpak Duurzaam GWWoverzichtHeel Holland Zakt


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.