De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Decentrale afvalwaterzuivering in Kalksheuvel

Project Boxtel De Dommel decentrale afvalwaterzuivering Kalksheuvel

De riolering in de buurt Kalksheuvel verkeerd in slechte staat en moet daardoor worden vervangen. Door het vervangen van de riolering en de aanleg van de fietstunnel onder het spoor, tijdens de herinrichting, wordt de persleiding naar het gemaal afgesneden. Dit kan technisch makkelijk worden opgelost, en de riolering kan op traditionele wijze in de wijk worden aangelegd. Maar ...

omdat het gebied heringericht wordt en de gemeente zijn ambitieniveau "Anticiperend" (duurzaam, toekomstbestendig inspelen op nieuwe ontwikkelingen) uit het GRP wil nastreven. Biedt het gebied Kalksheuvel kansen om te kijken naar de mogelijkheid tot implementatie van decentrale waterzuivering binnen bestaand stedelijk gebied. Binnen de gemeente Boxtel en waterschap De Dommel is er dan ook behoefte aan kennis en inzicht over de toepasbaarheid van (decentrale) afvalwaterzuiveringstechnieken binnen bestaand stedelijk gebied en hoe je tot een juiste keuze komt.

Het doel van dit onderzoek is het maken van een afweging tussen verschillende decentrale afvalwaterzuiveringstechnieken binnen bestaand stedelijk gebied, door deze technieken aan een aantal criteria te toetsen. Aan de hand van de criteria en uitgezochte technieken zal een keuze worden gemaakt voor welke decentrale afvalwaterzuiveringstechniek de meeste meerwaarde heeft voor het gebied Kalksheuvel.

Trainees: Jasper Hermeling, Rogier Hardeman, Lianne Koomen, Melchior Polwijk en Floor van der Heijden

Dit project wordt eind september 2015 afgerond en 2 oktober gepresenteerd.


Het energieneutraal wa...overzichtTexel Waterveilig


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.