De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Designthinking bij WDODelta

Waterprof

In een project onder leiding van trainee Irene Eisink hebben een aantal trainees voor waterschap Drents Overijsselse Delta Designthinking toegepast op een vraagstuk over energie uit oppervlaktewater (TEO). Designthinking is een manier van werken aan vraagstukken en projecten, die voorkomt uit de designwereld. Dat is een wereld vol creatieve en gekke ideeën, waarbij de mens (de eindgebruiker van het product) centraal staat.

Je kan je voorstellen dat dit project een beroep deed op onze creativiteit en er veel getekend wordt. We hebben heel wat post-its versleten en flip-overs vol getekend. Ook hebben we niet aan een probleemstelling gewerkt, maar zijn we een ‘challenge' aangegaan, in de vorm: "Hoe kunnen we...". Binnen de methode staan verschillende tools tot je beschikking, die ons door het proces geleidt hebben: van ‘persona' tot aan ‘lotusbloem'.

Waarom zou je met deze methode werken? Het kan gebruikt worden om met complexiteit te werken. Veel trainees zullen herkennen dat we in de bodem- en waterwereld niet met een projectgroep een paar weken opgesloten in een hok, de oplossing voor een vraagstuk kunnen vinden. Denk aan vragen rond en voortkomend uit klimaatverandering. Dat is ieders verantwoordelijkheid en daarmee niemands verantwoordelijkheid. Of nog zo'n vraagstuk: de energietransitie. Dergelijke ‘opgaven' worden ook wel ‘wicked problems' genoemd. Binnen designthinking is een resultaat nooit echt af, het is altijd een tussenproduct dat een stapje is in de gewenste richting. Daarbij ga je uit van de eindgebruiker: wat heeft hij of zij nu echt nodig? Net als in veel andere projecten, hebben we interviews afgenomen. Maar de wijze van interviewen was anders, namelijk ‘empathisch interviewen'. Daarbij probeerden we oa te achterhalen waar pijnpunten en het enthousiasme zitten. Zo konden we meer leren over de eindgebruikers en de challenge vanuit hun ogen benaderen.

Designthinking is een snel en iteratief proces, met feedbackloops, brainstormen en dan de essentie identificeren. Dus in overleg met opdrachtgever of eindgebruikers het probleem herdefiniëren of de concept oplossing (dat noem je ‘prototype') voor de challenge aanpassen. In ons geval is de challenge herschreven halverwege het de projectperiode. Het opgeleverde product is een stapje in een proces dat bij het waterschap verder zal gaan. Wat dat laatste betreft is het vergelijkbaar met andere projectresultaten, maar bij designthinking wordt de nadruk gelegd op dat het ‘slechts' een stapje verder is.

Hoe waren onze ervaringen met deze methode? Het is leuk om te zeggen dat de opdrachtgever enthousiast is over zowel de methode, als over het proces als het resultaat. We denken dat zonder designthinking we tot een ander resultaat zouden zijn gekomen. In het begin was het voor sommigen van ons even aftasten. Het voelde alsof er geen duidelijke afbakening is, de vraagstelling kan immers veranderen. Het leren werken met de methodieken ging ook niet vanzelf. Maar we waren nieuwsgierig en zijn er dus enthousiast mee aan de slag gegaan. Onze conclusie is dat designthinking een waardevolle aanvulling is aan het pallet van mogelijkheden om een project in te richten. We hebben in een korte tijd, met allerlei tools gewerkt, die richting kunnen geven aan oplossingen voor ingewikkelde problemen en op een creatieve manier de kern van het probleem benaderen. Dat was waardevol, want elk projectlid heeft de intentie om verschillende tools te gebruiken in onze verdere loopbaan.


Interne risicodialoog ...overzichtEcologie Grote Wateren...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.