De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Drinkwater ontharden bij WateredrijfEvides

Project Evides Progrose water hardheid

Waterbedrijf Evides

Het doel van het project: Adviseren over ontharding op twee productielocaties van Evides.

Centrale ontharding wordt vanaf eind jaren '70 toegepast bij drinkwaterbedrijven in Nederland, waardoor tegenwoordig het grootste gedeelte van het drinkwater wordt onthard. In een inventarisatie door KWR* is de prognose geschetst (zie figuur *KWR Watercycle Research Institute) dat de hardheid van het drinkwater in Nederland in 2016 binnen de klassen ‘zacht' of ‘gemiddeld' valt, met uitzondering van enkele gebieden, waaronder Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland (productielocaties Ouddorp en Haamstede) bij Evides, waar het drinkwater ‘vrij hard' is.

Het was aan de trainees om naar aanleiding van dit kaartje een advies te geven aan Evides: Moet er onthard worden, ja of nee? En met welke afwegingen?

Resultaten

Visie en doelen van het bedrijf

Ten eerste is het ondernemingsplan gebruikt als basis en zijn daaruit de visie en richtinggevende doelen van Evides beschreven. Uit de richtinggevende doelen komt naar voren dat Evides klantgerichtheid wil verbeteren en de bedrijfsvoering wil verduurzamen.

Aspecten ontharding

Bij ontharding komen veel verschillende aspecten kijken, zoals waterkwaliteit; wettelijke normen en aanbevelingen; duurzaamheid; financiën en imago.
Voor de waterkwaliteit is een nuancering aangebracht tussen de hardheid van het water (calcium en magnesium) en de daadwerkelijke kalkneerslag (‘afzetbaarheid') bij de consument. Op dit punt komt Haamstede positiever uit de bus en valt voor deze parameter binnen de aanbevelingswaarden, op Ouddorp worden deze waarden wel overschreden. Het drinkwater voldoet aan alle wettelijke normen.

Impact en belang aspecten

Voor elk aspect is in een interactieve sessie met medewerkers van verschillende afdelingen van Evides beoordeeld of ontharding daar een negatief of positief effect heeft en hoe zwaar dit weegt aan de hand van de bedrijfsdoelen en visie. Daaruit blijkt dat ontharden op de locatie Ouddorp een overwegend positief effect heeft op de beschreven aspecten en in lijn is met de bedrijfsdoelen voor duurzaamheid en klantgerichtheid; voor Haamstede is dit neutraal tot licht positief.

"De uitkomsten van dit project worden gebruikt in een brede studie naar de toekomst van de locaties Ouddorp en Haamstede"

Update 2017

Naar aanleiding van het draagvlak dat is gecreëerd door het project, wordt nu beleid opgesteld.

Trainees

Heike Vincentie, Riewert van Doesburgh, Robert Broekhuis en Teun van Esch

Dit project is uitgevoerd juli-oktober 2014. Voor meer informatie/ rapport van het project: dit kan worden opgevraagd.


Oplossingsrichtingen v...overzichtAfkoppelen hemelwater ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.