De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Wat gebeurt er na een drinkwaterleidingbreuk?

Oasen

Dijkverschuivingen met overstromingen als gevolg, huishoudens zonder gas, een ziekenhuis moet ontruimd worden of helemaal niets? Drinkwaterleidingen in het voorzieningsgebied van Oasen worden nu vaak alleen vervangen op basis van de faalkans. De komende jaren verwacht Oasen veel leidingen te moeten vervangen, maar vanwege financiële en praktische redenen moet dit worden uitgespreid over een aantal jaren. Om de prioritering te verbeteren, moet naast de faalkans ook het effect van falen worden meegenomen.

Bij drinkwaterbedrijf Oasen maakten wij een opzet voor een effectenkaart. Allereerst zijn alle effecten geïdentificeerd. Hiervoor zijn we in gesprek gegaan met betrokkenen zowel binnen als buiten de organisatie. Vervolgens kregen de effecten een rapportcijfer en een bijbehorende onderbouwing. Daarnaast is begonnen aan een tool waarin de rapportcijfers van de effecten kunnen worden aangepast. Met de tool is de kaart makkelijk aanpasbaar en het resultaat is direct zichtbaar. Wanneer de effectenkaart gecombineerd wordt met de kansenkaart van een leidingbreuk ontstaat er een risicokaart. Met de risicokaart kan er een betere prioritering worden gemaakt wanneer leidingen vervangen moeten worden.

Projectteam en Opdrachtgever

Opdrachtgever: Oasen N.V.

Projectteam:
Karin Bertens Zorzano
Jessica van Grootveld
Matthijs Hekstra
Janneke Moors
Luytzen Woudstra

Dit project wordt uitgevoerd van januari - april 2017.


Gebiedsbeheer 2.0overzichtNieuwe Sanitatie voor ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.