De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Duurzamer werken aan dijken?

Hoogheemraadschap Rijnland

Gianni, Martine, Margot en Werner voerden dit project uit voor Hoogheemraadschap van Rijnland. Het doel van het project was: onderzoeken hoe we dijkverbeteringsprojecten structureel duurzamer kunnen aanpakken.

De waterschappen hebben de Greendeal GWW 2.0 ondertekend. Dit houdt in dat we samen met andere overheden en marktpartijen hebben afgesproken om alle projecten op een duurzame manier uit te voeren. Om dit zo goed mogelijk te doen, adopteren ze ‘Duurzaam GWW’, een methodiek uit de grond- weg- en waterbouw. Deze werkwijze is ook geschikt voor grote dijkverbeteringsprojecten, maar voor de kleinere projecten is hij te tijdrovend. Aan de traineegroep dus de uitdaging om een lightversie te ontwikkelen van de methodiek.

Resultaten

“Deze methodiek van DuurzaamGWW werd binnen Rijnland al in twee dijkprojecten toegepast, dus daar konden we veel van leren. Tijdens de eerste stap van de methodiek maak je een omgevingswijzer die visueel maakt welke impact het project heeft op de omgeving. Aan de hand van de beelden kun je goed in gesprek met partners en belanghebbenden. Hoe kunnen we bijvoorbeeld goed omgaan met de omgeving en wat kunnen we doen voor de ecologie? Een ander belangrijk instrument is het ambitieweb. Dat is een visuele weergave van twaalf duurzaamheidsthema’s, waaronder energie, ruimtegebruik en investeringen. Per thema hebben we geïnventariseerd hoe we duurzamer kunnen werken. Zo hebben we veel informatie en ideeën verzameld, onder andere over materiaalgebruik.”

 “Uiteindelijk hebben we een digitaal instrument opgeleverd: de duurzaamheidswijzer. Deze bestaat uit lijsten die in de verschillende projectfases moeten worden ingevuld. De tool zorgt ervoor dat steeds de duurzaamste optie wordt gekozen, tenzij er gegronde redenen zijn om dit niet te doen. Vaak is verduurzamen helemaal niet zo moeilijk. Het vraagt vooral een andere manier van denken. De duurzaamheidswijzer helpt mensen om uit de waan van de dag te stappen en andere keuze te maken.”

Niels Minnen werkt als projectmanager binnen Rijnland bij het cluster voor dijkverbeteringen. Als begeleider van de groep kijkt hij tevreden terug op het project. “Gianni kwam met een groep jonge enthousiaste professionals en ze hebben de duurzaamheidswijzer zeer zelfstandig ontwikkeld. Dit praktische instrument leidt tot minder werk voor Rijnland en meer focus op de onderwerpen waar we impact kunnen hebben. We gaan hem dus zeker toepassen.”


Schiphol op zee?overzichtInterne risicodialoog ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.