De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Het energieneutraal waterschap

Projectteam Croon bij HHSK energieneutraal waterschap

Croon Elektrotechniek

Alle wetenschappers zijn het erover eens. We staan op een omslagpunt. Als we nu niet zuiniger omgaan met het milieu zal de wereld van onze (klein-) kinderen ingrijpend veranderen.. De enige manier om dit te voorkomen is door drastisch te snijden in ons energieverbruik én de uitstoot van broeikasgassen te beperken. Daarom ontstaat er vanuit de Europese Unie en de Nederlandse overheid steeds meer druk om hier vorm aan te geven. De waterschappen geven hieraan gehoor. Zij gebruiken sinds 2009 elk jaar structureel drie procent minder energie en wekken al meer dan een kwart van hun energie duurzaam op.

Maar hoe nu verder? De Easy Wins zijn al gepakt.

Om deze vraag te beantwoorden hebben wij, 5 trainees van het National Watertraineeship vanuit Croon Electrotechniek B.V., de afgelopen 3 maanden creatieve oplossingen geïdentificeerd. Is het mogelijk om energieneutraal te worden. Benieuwd welke out-of-the-box oplossingen we hebben gevonden?

Doelstellingen en uitkomsten van het project.Presentatie bij HHSK

o Voor elk deel systeem minimaal één creatieve oplossing om de doelstelling van het HHSK om energie neutraal te kunnen behalen;
o Een presentatie van de oplossingen;
o Een magazine waarin we relevante innovatieve ideeën die we tijdens onderzoek tegenkomen presenteren op een speelse en inspirerende wijze.

Magazine een energie neutraal waterschap

Reactie opdrachtgever op project

"Met energieneutraliteit in 2025 ligt de lat wel heel veel hoger. Om zo'n grote stap te zetten is een andere visie op energie nodig en zijn innovatieve technieken noodzakelijk. Daarbij is een frisse blik van buiten heel goed bruikbaar. Wij hebben daarom geen moment geaarzeld toen wij deze zomer het aanbod kregen om 5 trainees van het Nationaal Watertraineeship de mogelijkheid van een energieneutraal HHSK te laten onderzoeken. Drie maanden later ligt het resultaat hier voor u. Geen uitgewerkt stappenplan hoe wij energieneutraal kunnen worden. Maar een magazine dat ons en andere waterschappen kan inspireren om deze stap te kunnen maken." - Jan Peter Speelman

En nu?

De ideeën en discussies die tijdens de interne presentatie naar voren kwamen hebben het HHSK een frisse blik gegeven. Verder vloeien uit het project een aantal verkoopkansen voor Croon, daarvoor zijn afspraken ingeplant.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam

  • Chamo Bijlmakers
  • Elize van Reenen
  • Lars Visser
  • Tine te Winkel
  • Riewert van Doesburgh

Opdrachtgever

Croon Elektrotechniek

  • Sven Asijee - Directeur Techniek

Hoogheemraadschap Schieland en de Krimpenerwaard

  • Jan Peter Speelman - Afdelingshoofd Afvalwaterketen
  • Miriam van Kuijk - Secretaris-directeur

Dit project is uitgevoerd juli - oktober 2015


De Toekomst van diepin...overzichtDecentrale afvalwaterz...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.