De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Evaluatie Vaarweg Toezicht

Project waterschap Rivierenland & Hollandse Delta

Waterschap Rivierland & Hollandse Delta

In opdracht van de afdeling Handhaving van waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta heeft een team van trainees de afgelopen maanden een evaluatie van de wijze van vaarweg toezicht uitgevoerd. De beide waterschappen zijn sinds een aantal jaren verantwoordelijk voor het vaarweg toezicht op een aantal wateren (o.a. Linge, Giessen en Binnenmaas) binnen hun beheersgebied en vanuit de organisaties was er een wens om de werkwijze tegen het licht te houden en te zoeken naar mogelijke (creatieve) verbeteringen.

Opdracht/resultaten

In het kader van het onderzoek heeft het projectteam gesproken met handhavers en toezichthouders, is het team op bezoek geweest bij waterschappen, er is contact gelegd met burgers die overlast hebben
gemeld en er is een aantal dagen op het water doorgebracht. Op basis van de bevindingen is een ‘varianten matrix, mate van toezicht' opgesteld en hieruit is een aantal scenario's ontwikkeld met aanbevelingen voor het toekomstige vaarweg toezicht. De resultaten van het onderzoek zijn eind oktober gepresenteerd aan de opdrachtgever en het vaarweg toezicht team van de afdeling Handhaving. De resultaten zijn goed ontvangen en worden gebruikt om de komende jaren het uitvoeren van toezicht door de waterschappen Rivierenland en Hollandse Delta verder te verbeteren.

Projectteam en opdrachtgeverProjectleider: Reinier Veldman

Projectleden:

  • Britt van Loon
  • Leon van Hamersveld

Opdrachtgever: Robert Vink, waterschap Rivierenland en waterschap Hollandse Delta

Dit project is uitgevoerd bij Waterschap Rivierenland & Hollandse Delta juli-oktober 2015


Symposium operationeel...overzichtEen Water Partnership ...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.