De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Handelingsperspectief bij wateroverlast

Project HHNK Wietse van Gerwen

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Tijdens een crisissituatie wateroverlast kunnen er keuzes gemaakt worden waarmee schade wordt voorkomen of verminderd door het water slim te sturen. Maar hoe maak en onderbouw je deze keuze? In dit project is hiervoor een methodiek ontwikkeld.

Soms regent het zo hard dat de pompen minder water/neerslag afvoeren dan er op het gebied valt. Dit is redelijk normaal, het waterpeil in de sloten stijgt dan. Echter, na een bepaalde waterstandstijging vindt er overlast plaats; er komt water op straat of op het land. Bij een bepaalde waterstand op de boezem wordt daarom een maalstop afgekondigd, de polders mogen dan nier meer malen naar de boezem. Wanneer deze afkoppeling getrapt gebeurt, waarbij sommige poldergemalen nog wel mogen blijven malen, wordt het probleem op de boezem wellicht al verholpen en kan onnodige schade in de polders worden voorkomen. Het projectteam heeft een methodiek ontwikkeld waarmee deze prioritering kan worden gemaakt.

Resultaten

Een besluit om een poldergemaal af te koppelen heeft effect op de gehele polder. Peilen worden binnen de polder echter geregeld in peilgebieden. Met behulp van de waterschadeschatter is per peilgebied berekend wat de schade is die optreedt bij een bepaalde waterstand. Omdat we iets op polderniveau willen zeggen zijn in dit project een aantal methoden uitgewerkt om deze schadebeelden per peilgebied te aggregeren naar polderniveau. Hiernaast is een interface ontwikkeld waarmee de aggregatiemethoden interactief kunnen worden verkend zodat de waterverdeling binnen de polder inzichtelijk is.

De waterschadeschatter geeft in bepaalde gevallen de grootte van de maatschappelijke schade onvoldoende weer. Zo wordt het culturele, emotionele en nationale gemist van verwoest cultureel erfgoed of een beschadigd museum niet meegenomen. Ook keteneffecten bij de uitval van nutsvoorzieningen worden onvoldoende meegenomen. Deze locaties zijn in beeld gebracht en zullen in de prioritering meegenomen moeten worden.
De uitgewerkte methoden krijgen een vervolg in een intern project in samenwerking met Deltares dat tot half 2020 loopt.

Projectteam

Imke Erven, Wytze Hilgers, Jordy van ‘t Hull, Chris van Naarden en Wietse van Gerwen


Samenwerken in een reg...overzicht


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.