De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo'ers en wo'ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.

Groepsfoto 5 jaar NWT met bril

Werken met talent

Werk met jouw talent

Werk met talent

Hemelwaterafvoer Structuurplan (HASP) Lith

Project Gemeente Oss hemelwaterafvoer

Gemeente Oss

Joost Koenders, Heleen Kiela, Werner Weeink en Manon Wester hebben dit project uitgevoerd in opdracht van Gemeente Oss. Het doel van het project was een robuust hemelwater afvoerstructuurplan te ontwerpen voor de kern Lith. Hierbij is tevens gekeken naar de geschiktheid van een wateroverlast landschapkaart (WOLK een model van Tauw) als ontwerpstool.

De aanleiding

De ondergrond van de kern Lith bestaat overwegend uit rivierklei en is daardoor niet geschikt voor
hemelwaterinfiltratie. Om te anticiperen op de klimatologische ontwikkelingen (hevigere buien in een
korter tijdsbestek) is het noodzakelijk het hemelwater van de reguliere riolering af te koppelen en bovengronds af te voeren naar het oppervlakte water indien men hinder, overlast en schade wil voorkomen. Door middel van modelberekeningen is de huidige situatie in beeld gebracht, hierbij is gekeken naar buien met verschillende herhalingstijden (T=2, T=5,T=10 en T=100).

Aan de hand van de resultaten zijn knelpunten geanalyseerd en in kaart gebracht.. Het ontwerp dat
middels deze analyse is ontstaan is wederom met de modelberekening getoetst. Het definitieve ontwerp met
de bijbehorende adviezen is op dit model gebaseerd. Het resultaat een duidelijk beeld van de
stroomrichtingen, kansen en knelpunten en geeft een stevig handvat bij toekomstige inrichtingen van de kern Lith.

Werkwijze

Het project is van start gegaan middels de PSU (project startup) aanpak. Vervolgens zijn de volgende activiteiten verricht om het doel te bereiken:

 •  De projectdefinitie is afgebakend en geconcretiseerd
 •  Aan de hand van alle geïdentificeerde taken is een realistische tijdsplanning gemaakt.
 •  Voorafgaand aan het project is geregeld dat vrijblijvend van het WOLK model gebruik kan worden gemaakt. De opdracht aan Tauw is tijdens de projectdagen geformuleerd.
 •  De modelberekeningen zijn geanalyseerd, daarbij is geanticipeerd op de bestaande situatie aan de hand van eerder gestelde normen en randvoorwaarden.
 •  Het ontwerpen van een model dat aan de normen en voorwaarden voldoet.
 •  Het praktisch vormgeven van resultaten in verschillende stappen en overzichten tot een logisch en bruikbaar geheel.

Resultaten

Aan het einde van het project is het resultaat gepresenteerd aan de opdrachtgever en geïnteresseerden uit de hele watersector. Het volgende opgeleverd aan Gemeente Oss:

 •  Een achtergronddocument waarin de aanleiding, aanpak, afwegingen, werkwijze, conclusies en aanbevelingen zijn beschreven t.a.v. HASP.
 •  Een vijftien overzichtelijke kaarten van stroombanen, hoogtebestanden, knelpunten en maatregelen.
 •  Een handreiking ter ondersteuning van de HASP
 •  Een artikel in het vakblad H2O
 •  Een zeer bruikbaar handvat bij de toekomstige inrichting en ontwikkelingen in de kern Lith.

Projectteam en opdrachtgever

Projectteam: Joost Koenders, Heleen Kiela, Werner Weeink
en Manon Wester

Dit project is uitgevoerd bij Gemeente Oss januari-april 2012


Ontwikkelen monitoring...overzichtBetaalbaar droge voete...


> Programma
Lees hier meer over het speciaal voor de watersector ontwikkelde programma van twee jaar.

> Onze trainees
Onze trainees hebben verschillende achtergronden, functies en opdrachtgevers. Ontmoet ze hier!

> Specials
Lees hier meer over de specials binnen het Nationaal Watertraineeship!

> Projecten
De trainees werken gezamenlijk aan uitdagende en diverse projecten van deelnemende organisaties. Lees hier een greep van de projectverslagen!

> Mensen achter NWT
Samenwerken staat centraal. Ontmoet het team, maar ook de trainers, partners en ambassadeurs.

> Privacyreglement
We hechten grote waarde aan zorgvuldige en veilige omgang met privacygevoelige informatie. Lees hier hoe wij dat doen.